Štatistické údaje

Počet odbavených cestujúcich 2019 – 2023

Druh dopravy

2019

2020

2021

20222023

Pravidelná doprava

1 886 510

368 659

319 589

1 000 8311 257 640

Nepravidelná doprava

397 390

33 266

156 473

398 871546 574

Ostatná doprava

6 342

3 172

4 090

6 5829 446

Spolu

2 290 242

405 097

480 152

1 406 2841 813 660

Počet odbavených cestujúcich mesačne (2019 - 2024)

https://www.bts.aero/o-letisku/press/statistiky/