Štatistické údaje

Počet odbavených cestujúcich 2016 – 2021

 

Druh dopravy

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pravidelná doprava

1 335 007

1 373 634

1 873 019

1 886 510

368 659

319 589

Nepravidelná doprava

417 021

563 067

414 365

397 390

33 266

156 473

Ostatná doprava

4 780

5 368

5 328

6 342

3 172

4 090

Spolu

1 756 808

1 942 069

2 292 712

2 290 242

405 097

480 152

Počet odbavených cestujúcich mesačne (2019 - 2022)

https://www.bts.aero/o-letisku/press/statistiky/