Štatistické údaje

Počet odbavených cestujúcich 2016 – 2021

Druh dopravy

2019

2020

2021

2022 2023

Pravidelná doprava

1 886 510

368 659

319 589

   

Nepravidelná doprava

397 390

33 266

156 473

   

Ostatná doprava

6 342

3 172

4 090

   

Spolu

2 290 242

405 097

480 152

   

Počet odbavených cestujúcich mesačne (2019 - 2023)

https://www.bts.aero/o-letisku/press/statistiky/