Letisko Bratislava

Informácie o príletoch, o odletoch a o službách na letisku

Reklamácie batožín a stratené predmety na letisku

Podnety a sťažnosti

Informácie o podmienkach letu, o cenách leteniek a o batožine

Poštová adresa

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
P. O. Box 160
823 11 Bratislava 216
Slovenská republika

Prevádzkovateľ letiska Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 22, 823 11
IČO 35 884 916
Zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 3327/ B
Bankové spojenie VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu 1824573754/0200
IČ DPH SK2021812683
Akcionár 100 % Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

GPS súradnice: N 48.1702076, E 17.1991187