Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4230001241 06.10.2023 Beztech, s.r.o. školenie
4230001240 06.10.2023 Janka Travelhacker s. r. o. marketingové služby
4330000664 05.10.2023 VODAX a.s. občerstvenie
4330000663 05.10.2023 ZEPPELIN SK s r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4330000662 05.10.2023 GEMOR Fashion s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4230001239 05.10.2023 TAMEX spol. s r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230001238 05.10.2023 EURONAL s. r. o. prístroje a náradie
4230001237 05.10.2023 LubriTEC SK, s.r.o. oleje a mazivá
4230001236 05.10.2023 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4230001235 05.10.2023 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230001234 05.10.2023 Aviatik team, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001233 05.10.2023 A-JORVIK s.r.o. prístroje a náradie
4230001232 05.10.2023 FARNELL opravy a údržba strojov a zariadení
4230001231 05.10.2023 ABRO s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001230 05.10.2023 UHS JAKOS, a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001229 05.10.2023 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. iné služby
4230001228 05.10.2023 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. iné služby
4330000661 03.10.2023 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4330000660 03.10.2023 ProCare, a.s. lekárske služby
4330000659 03.10.2023 Advokátska kancelária MCL, s.r.o. právne poradenstvo
4230001227 03.10.2023 Asociácia leteckého priemyslu SR iné služby
4230001226 03.10.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o marketingový materiál
4230001225 03.10.2023 Poradca podnikateľa s. s r.o. iné služby
4330000658 02.10.2023 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4330000657 02.10.2023 SITA Switzerland Sarl IT služby
4330000656 02.10.2023 SWAN a. s. telekomunikačné služby
4330000655 02.10.2023 Lindstrom, s.r.o. iné služby
4330000654 02.10.2023 KLIMA TREND, spol. s r. o. opravy a údržba budov
4330000653 02.10.2023 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4330000652 02.10.2023 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4330000651 02.10.2023 SlovakPromo Management, s. r. o. iné služby
4230001224 02.10.2023 IMREX, s.r.o. opravy a údržba budov
4230001223 02.10.2023 LigGas s.r.o. materiál na opravy a údržbu plôch
4230001222 02.10.2023 Nafta a.s. školenie
4230001221 02.10.2023 Devel Passage s. r. o. ubytovacie služby
4230001220 02.10.2023 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230001219 02.10.2023 SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001218 02.10.2023 SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001217 02.10.2023 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4230001216 02.10.2023 ARPenviro, s.r.o. environmentálne služby
4230001215 02.10.2023 TRUCK SERVICE PU s. r. o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230001214 02.10.2023 Reca Slovensko s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001213 02.10.2023 Hansa Flex Hydraulik s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001212 02.10.2023 Inter Cars SR s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230001211 02.10.2023 TECHNO GROUP spol. s r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4230001210 02.10.2023 Resolution s. r. o. opravy a údržba plôch
4230001209 02.10.2023 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4230001208 02.10.2023 DETKA Oktató Kft. školenie
4230001207 02.10.2023 D&D Solution s.r.o. občerstvenie


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.