Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4310000487 19.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4210000946 19.08.2021 V4 Audit, s.r.o. audity
4310000486 18.08.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4310000485 18.08.2021 ELIMER, a.s. iné služby
4310000484 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000483 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000482 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000481 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000480 18.08.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000479 18.08.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000478 18.08.2021 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4310000477 18.08.2021 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4310000476 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby
4310000475 18.08.2021 CanTechnology s.r.o. IT služby
4310000474 18.08.2021 CanTechnology s.r.o. IT služby
4310000473 18.08.2021 Fournetix s.r.o. IT služby
4310000472 18.08.2021 NEWTON Media, spol. s r.o. marketingové služby
4210000945 18.08.2021 Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny a príslušenstvo
4210000944 18.08.2021 HAGARD: HAL, spol. s r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000943 18.08.2021 HAGARD: HAL, spol. s r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000942 18.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. spotrebný tovar
4210000941 18.08.2021 PROCLEANING, s.r.o. upratovanie
4210000940 18.08.2021 KÁVOMATY, s.r.o. reprefond
4210000939 18.08.2021 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4210000938 18.08.2021 Alza.cz a.s. čistenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
4210000937 18.08.2021 Vanderlande Industries B.V. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000936 18.08.2021 Felbermayr Slovakia s.r.o. opravy a údržba budov
4210000935 18.08.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4210000934 18.08.2021 Goldhofer Aktiengesellschaft náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000933 18.08.2021 Janček Ladislav HM servis náhradné diely na motorové vozidlá
4210000932 18.08.2021 NORMSERVIS s.r.o. odborná literatúra, periodiká a tlačivá
4210000931 18.08.2021 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. iné služby
4210000930 18.08.2021 KESTLER Co spol. s r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000929 18.08.2021 PROTES - UNI, s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000928 18.08.2021 LKQ SK s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000927 18.08.2021 Wurth s.r.o. drogistický tovar
4210000926 18.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000925 18.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4310000471 17.08.2021 DAVID PLUS, spol. s r.o. IT služby
4310000470 17.08.2021 Slovenská pošta, a.s. telekomunikačné služby
4210000924 17.08.2021 Šimunek Leoš opravy a údržba strojov a zariadení
4210000923 17.08.2021 Alza.cz a.s. výpočtová technika a príslušenstvo
4210000922 17.08.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000921 17.08.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000920 17.08.2021 VODAX a.s. občerstvenie
4210000919 17.08.2021 Slovenský ochranný zväz autor. marketingové služby
4210000918 17.08.2021 CITY GASTRO s.r.o. stravovacie služby
4310000469 13.08.2021 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. environmentálne služby
4310000468 13.08.2021 F.M.Servis, s.r.o. IT služby
4310000467 13.08.2021 Solar 2009, a. s. pohonné hmoty
4310000466 13.08.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4310000466 13.08.2021 Pow-en a.s. poplatky za energie
4310000465 13.08.2021 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov pohonné hmoty
4310000464 13.08.2021 Global Facility, a.s. revízie
4310000463 13.08.2021 Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. poplatky za energie
4210000917 13.08.2021 ASANÁCIA s.r.o environmentálne služby
4310000462 12.08.2021 Linde Gas k.s. poplatky za energie
4310000461 12.08.2021 Amadeus Global Travel Distr. telekomunikačné služby
4310000460 12.08.2021 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4310000459 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000458 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000457 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000456 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000455 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000454 12.08.2021 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4310000453 12.08.2021 TeamPrevent Santé s. r. o. lekárske služby
4210000916 12.08.2021 THT SLOVENSKO s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000915 12.08.2021 NORDEX EUROPE s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4210000914 12.08.2021 TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000913 12.08.2021 Motor-Car Bratislava, s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000912 12.08.2021 ATECA s. r. o. školenie
4210000911 12.08.2021 Borek Eugen VS-AUTODIELY opravy a údržba strojov a zariadení
4210000910 12.08.2021 Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM nákup služieb pre dopravcov
4210000909 12.08.2021 GUMEX SK, s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000908 12.08.2021 CanTechnology s.r.o. výpočtová technika a príslušenstvo
4210000907 12.08.2021 LKQ SK s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000906 12.08.2021 LKQ SK s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000905 12.08.2021 LKQ SK s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4210000904 12.08.2021 Nová Práca s.r.o. P.O.Box 80 protipožiarná ochrana
4210000903 12.08.2021 Beztech, s.r.o. školenie
4210000902 12.08.2021 Alza.cz a.s. servis výpočtovej technika
4210000901 12.08.2021 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. marketingové služby
4210000900 12.08.2021 Motor-Car Bratislava, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000899 11.08.2021 VÚRUP, a.s. environmentálne služby
4310000452 10.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4310000451 10.08.2021 Technopol International, a.s. telekomunikačné služby
4310000450 10.08.2021 Facility & Property Management, s.r poradenstvo v energetike
4210000898 10.08.2021 APRO Záhradné centrum s.r.o úprava zelene
4210000897 10.08.2021 LUBEX s.r.o. oleje a mazivá
4210000896 10.08.2021 LubriTEC SK, s.r.o. oleje a mazivá
4210000895 10.08.2021 TSG, s.r.o. revízie
4210000894 10.08.2021 Slovenská legálna metrologia revízie
4210000893 10.08.2021 Espace Kolín s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4310000449 09.08.2021 SITA Switzerland Sarl IT služby
4310000448 09.08.2021 Ing. Peter Jajcay daňové a účtovné poradenstvo
4210000892 09.08.2021 Elektro-MOUB s.r.o. stavebné práce
4210000891 09.08.2021 Agroma-servis spol. s r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000890 09.08.2021 Elit Slovakia s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000889 09.08.2021 Wurth s.r.o. prístroje a náradie
4210000888 09.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000887 09.08.2021 CANEX, spol. s r. o. prístroje a náradie
4210000886 09.08.2021 Alza.cz a.s. spotrebná elektronika
4210000885 09.08.2021 RELING TRNAVA s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000884 09.08.2021 ALLIMPEX spol. s r.o. prístroje a náradie
4210000883 09.08.2021 VENCL SK s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000882 09.08.2021 HAGARD: HAL, spol. s r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000881 09.08.2021 Wellex s.r.o. iné služby
4210000880 06.08.2021 PROTES - UNI, s.r.o. prístroje a náradie
4210000879 06.08.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4210000878 06.08.2021 AJ spoločnosť s ručením obmedzeným revízie
4210000877 06.08.2021 HAPPY END s.r.o. materiál na predchádzanie a likvidáciu ekologických havárií
4210000876 06.08.2021 Strnisko Pavol opravy a údržba motorových vozidiel
4210000875 06.08.2021 Hansa Flex Hydraulik s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000874 06.08.2021 Cognitio, s.r.o. protipožiarná ochrana
4210000873 06.08.2021 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4310000447 04.08.2021 RB, s.r.o. opravy a údržba budov
4310000446 04.08.2021 GU SLOVENSKO, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000445 04.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. poplatky za energie
4310000444 04.08.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4210000872 04.08.2021 Bittner repro s.r.o. iné služby
4210000871 04.08.2021 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4210000870 04.08.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000869 04.08.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4210000868 04.08.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4310000443 03.08.2021 Oto Jaborek - JA-MI úprava zelene
4310000442 03.08.2021 Oto Jaborek - JA-MI úprava zelene
4310000441 03.08.2021 Oto Jaborek - JA-MI úprava zelene
4310000440 03.08.2021 Benefit Systems Slovakia s.r.o. iné služby
4310000439 03.08.2021 GGFS s.r.o. stravovacie služby
4210000867 03.08.2021 ZORA - MIMEX servis, s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000866 03.08.2021 JUICE s.r.o. marketingové služby
4210000865 03.08.2021 RB DETAIL s. r. o. upratovanie
4210000864 03.08.2021 Softip a.s. kancelársky materiál
4210000863 03.08.2021 DETKA Oktató Kft. školenie
4210000862 03.08.2021 GSE Services, a.s. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000861 03.08.2021 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. marketingové služby
4310000438 02.08.2021 HKV Law Firm s.r.o. iné služby
4310000437 02.08.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000436 02.08.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000435 02.08.2021 VHE Bratislava s.r.o. ubytovacie služby
4310000434 02.08.2021 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4310000433 02.08.2021 Železnice SR školenie
4310000432 02.08.2021 Slovak Parcel Service, s.r.o. nákup služieb pre dopravcov
4310000431 02.08.2021 Profi Výťahy, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4310000430 02.08.2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4310000429 02.08.2021 Profi Výťahy, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000860 02.08.2021 RODACAR Slovakia s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000859 02.08.2021 Šimonovič P.- KOVEX opravy a údržba strojov a zariadení
4210000858 02.08.2021 Delia potraviny, s.r.o. stravovacie služby
4210000857 02.08.2021 D.M.P. Steel, s.r.o náhradné diely na motorové vozidlá
4210000856 02.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000855 02.08.2021 LKQ SK s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000854 02.08.2021 MADMAT, s.r.o. prístroje a náradie
4210000853 02.08.2021 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000852 02.08.2021 BENOL Trade s.r.o. úprava zelene
4210000851 02.08.2021 Afinis Group s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000850 02.08.2021 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4210000849 02.08.2021 ForesServices, s. r. o. IT služby
4210000848 02.08.2021 NORDEX EUROPE s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4210000847 02.08.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4210000846 02.08.2021 LKQ SK s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4210000845 02.08.2021 LKQ SK s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4210000844 02.08.2021 LKQ SK s.r.o. prístroje a náradie
4210000843 02.08.2021 RODACAR Slovakia s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4210000842 02.08.2021 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4210000841 02.08.2021 SPECIAL service s.r.o. opravy a údržba budov
4210000840 02.08.2021 Resolution s. r. o. materiál na opravy a údržbu budov
4210000839 02.08.2021 2U s.r.o. Rôzne
4210000838 02.08.2021 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. revízie
4210000837 02.08.2021 Ptáček - veľkoobchod, a.s. materiál na opravy a údržbu budov
4210000836 02.08.2021 Ento Železiarstvo , s.r.o. Rôzne
4210000835 02.08.2021 Krivosudský Miroslav opravy a údržba budov


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.