Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4230000560 05.05.2023 Christian Maurer GmbH spotrebný tovar
4230000559 05.05.2023 ELIMER, a.s. opravy a údržba budov
4330000310 04.05.2023 DPPS, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4330000309 04.05.2023 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4330000308 04.05.2023 ELIMER, a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4330000307 04.05.2023 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4330000306 04.05.2023 Rhapis Services, s.r.o. úprava zelene
4230000558 04.05.2023 Agroma-servis spol. s r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230000557 04.05.2023 Ľuboš Murín - REALEX kancelársky materiál
4230000556 04.05.2023 Ľuboš Murín - REALEX kancelársky materiál
4230000555 04.05.2023 PYROKOMPLET s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4230000554 04.05.2023 Borek Eugen VS-AUTODIELY opravy a údržba strojov a zariadení
4230000553 04.05.2023 LABEKO, s.r.o. environmentálne služby
4230000552 04.05.2023 MEROL Consulting, spol. s r.o. iné služby
4230000551 04.05.2023 REPAR - Building Control, s.r.o. revízie
4230000550 04.05.2023 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4230000549 04.05.2023 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. iné služby
4230000548 04.05.2023 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4230000547 03.05.2023 EHS s. r. o. opravy a údržba plôch
4330000305 02.05.2023 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4330000304 02.05.2023 SPINET a. s. opravy a údržba strojov a zariadení
4330000303 02.05.2023 Čecho Ľuboš RSP Servis opravy a údržba budov
4330000302 02.05.2023 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. environmentálne služby
4230000546 02.05.2023 Alza.sk s. r. o. mobilné telefóny a príslušenstvo
4230000545 02.05.2023 A-JORVIK s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4230000544 02.05.2023 Stabil, s.r.o opravy a údržba strojov a zariadení
4230000543 02.05.2023 Agroma-servis spol. s r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4230000542 02.05.2023 SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. opravy a údržba budov
4230000541 02.05.2023 ERIAL Design s.r.o. stavebné práce
4230000540 02.05.2023 MSC Company s. r. o. opravy a údržba strojov a zariadení
4230000539 02.05.2023 Carlton Property, s.r.o. marketingové služby


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.