Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4200001425 07.09.2020 AUTO NOVA - RICHARD HORVATH prístroje a náradie
4200001424 04.09.2020 Britská obchodná komora v SR iné služby
4200001423 04.09.2020 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4200001422 04.09.2020 BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. upratovanie
4200001421 04.09.2020 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4300000574 02.09.2020 DJ-SYSTEMS, s.r.o. revízie
4300000573 02.09.2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4300000572 02.09.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s. opravy a údržba strojov a zariadení
4300000571 02.09.2020 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4300000570 02.09.2020 AIRPORT SERVICE, s. r. o. prepravné služby
4300000569 02.09.2020 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4200001420 02.09.2020 RB, s.r.o. opravy a údržba budov
4200001419 02.09.2020 LUX Corp. s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4200001418 02.09.2020 EuroJaP Slovakia, s.r.o opravy a údržba strojov a zariadení
4200001417 02.09.2020 Reca Slovensko s.r.o. materiál na opravy a údržbu plôch
4200001416 02.09.2020 Notársky úrad - JUDr. Grófiková Zuz ana notárske služby
4200001415 02.09.2020 3e servis, s.r.o. environmentálne služby
4200001414 02.09.2020 Ľuboš Murín - REALEX kancelársky materiál
4200001413 02.09.2020 BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. upratovanie
4200001412 02.09.2020 SITA IT služby
4200001411 02.09.2020 VODAX a.s. osobné ochranné pracovné prostriedky
4200001410 02.09.2020 BAUHAUS odb.centrum pre dielňu,dom a záhradu k.s. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4200001409 02.09.2020 Hodál Peter opravy a údržba motorových vozidiel
4200001408 02.09.2020 Delia potraviny, s.r.o. stravovacie služby
4200001407 02.09.2020 VODAX a.s. občerstvenie