Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4220001039 09.09.2022 Alza.cz a.s. prístroje a náradie
4220001038 09.09.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4320000514 08.09.2022 CanTechnology s.r.o. IT služby
4320000513 08.09.2022 Solar 2009, a. s. pohonné hmoty
4320000512 08.09.2022 GIDE Lab s.r.o. IT služby
4320000511 08.09.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4220001037 08.09.2022 MADMAT, s.r.o. prístroje a náradie
4220001036 08.09.2022 Ľuboš Murín - REALEX spotrebný tovar
4220001035 08.09.2022 GUMEX SK, s.r.o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220001034 08.09.2022 MATÚŠ TAHOTNÝ AUTODOPRAVA prístroje a náradie
4220001033 08.09.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220001032 08.09.2022 AGORA s. r. o. opravy a údržba budov
4220001031 08.09.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220001030 08.09.2022 K & W Drive Systems opravy a údržba motorových vozidiel
4220001029 08.09.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. iné služby
4220001028 08.09.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4320000510 07.09.2022 DJ-SYSTEMS, s.r.o. revízie
4320000509 07.09.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000508 07.09.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4320000507 07.09.2022 Slovak Parcel Service, s.r.o. nákup služieb pre dopravcov
4320000506 07.09.2022 Lanot logistik s. r. o. prepravné služby
4320000505 07.09.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000504 07.09.2022 Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM nákup služieb pre dopravcov
4320000503 07.09.2022 Slovak Parcel Service, s.r.o. nákup služieb pre dopravcov
4320000502 07.09.2022 Express One Slovakia, s. r. o. nákup služieb pre dopravcov
4220001027 07.09.2022 ART GIFTS s. r. o. stravovacie služby
4220001026 07.09.2022 RODACAR Slovakia s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220001025 07.09.2022 LKQ SK s. r. o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220001024 07.09.2022 KÁVOMATY, s.r.o. občerstvenie
4220001023 07.09.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220001022 07.09.2022 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4220001021 07.09.2022 NCH Slovakia s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220001020 07.09.2022 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220001019 07.09.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4320000501 02.09.2022 ProCare, a.s. lekárske služby
4320000500 02.09.2022 MARTENO, s.r.o. marketingové služby
4220001018 02.09.2022 Honeywell HPS s. r. o. výpočtová technika a príslušenstvo
4220001017 02.09.2022 Profis spol. s r.o. protipožiarná ochrana


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.