Zverejňovanie

Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Číslo objednávky Dátum objednávky Názov spoločnosti Druh služby  
4320000362 11.07.2022 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4320000361 11.07.2022 DAVID PLUS, spol. s r.o. IT služby
4320000360 11.07.2022 DUAL BP s.r.o. osobné ochranné pracovné prostriedky
4320000359 11.07.2022 LubriTEC SK, s.r.o. oleje a mazivá
4320000358 11.07.2022 Express One Slovakia, s. r. o. nákup služieb pre dopravcov
4320000357 11.07.2022 CITY GASTRO s.r.o. občerstvenie
4320000356 11.07.2022 RC Slovakia s.r.o. občerstvenie
4320000355 11.07.2022 Golden Support s. r. o. IT služby
4320000354 11.07.2022 Slovak Parcel Service, s.r.o. nákup služieb pre dopravcov
4320000353 11.07.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4320000352 11.07.2022 MEDIAPRESS BRATISLAVA, s.r.o. stravovacie služby
4220000781 11.07.2022 RB, s.r.o. opravy a údržba budov
4220000780 11.07.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220000779 11.07.2022 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4220000778 11.07.2022 Rhapis Services, s.r.o. úprava zelene
4220000777 11.07.2022 Peter Klas, s. r. o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000776 11.07.2022 RM team, s.r.o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000775 11.07.2022 Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000774 11.07.2022 G-TECHNIK s. r. o. náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia
4220000773 11.07.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220000772 11.07.2022 STH - STAVOHOTELY, a. s. Hotel Nivy*** ubytovacie služby
4220000771 11.07.2022 TNT Express Worldwide s.r.o. prepravné služby
4220000770 11.07.2022 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. ubytovacie služby
4220000769 11.07.2022 FILTEKO, s.r.o. materiál na opravy a údržbu budov
4220000768 11.07.2022 LubriTEC SK, s.r.o. oleje a mazivá
4220000767 11.07.2022 Session s. r. o. opravy a údržba motorových vozidiel
4220000766 11.07.2022 Alza.cz a.s. osobné ochranné pracovné prostriedky
4220000765 11.07.2022 Clean tonery, s.r.o výpočtová technika a príslušenstvo
4220000764 11.07.2022 LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, š.p. environmentálne služby
4220000763 11.07.2022 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. environmentálne služby
4220000762 11.07.2022 Miriam Szabóová stravovacie služby
4220000761 11.07.2022 Delia potraviny, s.r.o. stravovacie služby
4320000351 07.07.2022 Benefit Systems Slovakia s.r.o. iné služby
4320000350 07.07.2022 ProCare, a.s. lekárske služby
4220000760 07.07.2022 JVS GROUP s.r.o marketingové služby
4220000759 07.07.2022 JUICE s.r.o. marketingový materiál
4320000349 04.07.2022 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. prepravné služby
4320000348 04.07.2022 Benning Slovensko, s.r.o. opravy a údržba strojov a zariadení
4320000347 04.07.2022 littlefinger, s.r.o. opravy a údržba plôch
4320000346 04.07.2022 Ing. Vendelín Sedláček iné služby
4320000345 04.07.2022 CanTechnology s.r.o. IT služby
4320000344 04.07.2022 EUROHOTEL, a.s. ubytovacie služby
4320000343 04.07.2022 Profi Výťahy, s.r.o. opravy a údržba budov
4220000758 04.07.2022 Šimonovič P.- KOVEX opravy a údržba budov
4220000757 04.07.2022 Notársky úrad - JUDr. Grófiková Zuz ana notárske služby
4220000756 04.07.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. kancelársky materiál
4220000755 04.07.2022 Konček Miloš opravy a údržba motorových vozidiel
4220000754 04.07.2022 Wellex s.r.o. opravy a údržba budov
4220000753 04.07.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220000752 04.07.2022 SLOVCLEAN a.s. upratovanie
4220000751 04.07.2022 HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. náhradné diely na motorové vozidlá
4220000750 04.07.2022 Peter Klas, s. r. o. opravy a údržba strojov a zariadení
4220000749 04.07.2022 Fiswell s.r.o opravy a údržba strojov a zariadení
4320000342 01.07.2022 Advokátska kancelária MCL, s.r.o. právne poradenstvo


Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.