Slotová koordinácia

V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 v aktuálnom znení a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov.

Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia, ktoré postupuje na báze neutrálnosti, transparentnosti a férovosti.

Slotová koordinácia je vykonávaná v súlade s:

  • Nariadením Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva v aktuálnom znení,
  • IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG) v aktuálnom znení,
  • IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM) v aktuálnom znení,
  • Pravidlami a odporúčanými postupmi asociácie EUACA,
  • Miestnymi pravidlami.

Oznamy:

16. 10. 2018 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SAL pre sezónu S19 boli distribuované v utorok, 16.októbra 2018. Údaje podľa WSG časti 9.9.6 sú k dispozícii na vyžiadanie.

10. 09. 2018 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu S19 boli distribuované v pondelok, 10. septembra 2018.