Slotová koordinácia

V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 v aktuálnom znení a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov.

Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia, ktoré postupuje na báze neutrálnosti, transparentnosti a férovosti.

Slotová koordinácia je vykonávaná v súlade s:

  • Nariadením Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva v aktuálnom znení,
  • IATA Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) v aktuálnom znení,
  • IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM) v aktuálnom znení,
  • Pravidlami a odporúčanými postupmi asociácie EUACA a WWACG,
  • Miestnymi pravidlami.

Oznamy:

22. 05. 2024 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SAL pre sezónu W24 boli distribuované 22. mája 2024.

11. 04. 2024 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu W24 boli distribuované 11. apríla 2024.