Slotová koordinácia

V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 v aktuálnom znení a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov.

Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia, ktoré postupuje na báze neutrálnosti, transparentnosti a férovosti.

Slotová koordinácia je vykonávaná v súlade s:

  • Nariadením Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva v aktuálnom znení,
  • IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG) v aktuálnom znení,
  • IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM) v aktuálnom znení,
  • Pravidlami a odporúčanými postupmi asociácie EUACA,
  • Miestnymi pravidlami.

Oznamy:

01.04.2020 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu W20 boli distribuované v stredu, 1. apríla 2020.

31. 10. 2019 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SAL pre sezónu S20 boli distribuované vo štvrtok, 31. októbra 2019. Údaje podľa WSG 10 časti 10.10.5 sú k dispozícii na vyžiadanie.

06. 09. 2019 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu S20 boli distribuované v piatok, 6. septembra 2019.

04. 07. 2019 UZÁVERY VZLETOVÝCH A PRISTÁVACÍCH DRÁH POČAS SEZÓNY IATA S20: V dôsledku plánovaných rekonštrukčných prác v križovatke vzletových a pristávacích dráh budú obe vzletové a pristávacie dráhy uzatvorené pre všetku prevádzku podľa publikovaného harmonogramu. Žiadame všetkých leteckých prevádzkovateľov, ktorých plánované lety budú ovplyvnené, aby uzávery zohľadnili v počiatočných podaniach letiskových slotov na sezónu IATA S20. Letiskové sloty nebudú v čase uzávery k dispozícii.