Slotová koordinácia

V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 v aktuálnom znení a pravidlami organizácie IATA je letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov.

Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia, ktoré postupuje na báze neutrálnosti, transparentnosti a férovosti.

Slotová koordinácia je vykonávaná v súlade s:

  • Nariadením Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva v aktuálnom znení,
  • IATA Worldwide Slot Guidelines (WSG) v aktuálnom znení,
  • IATA Standard Schedules Information Manual (SSIM) v aktuálnom znení,
  • Pravidlami a odporúčanými postupmi asociácie EUACA,
  • Miestnymi pravidlami.

Oznamy:

26.10.2020 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SAL pre sezónu S21 boli distribuované v pondelok 26. októbra 2020. Údaje podľa WSG 10 časti 10.10.5 sú k dispozícii na vyžiadanie.

21. 09. 2020 UZÁVERY VZLETOVÝCH A PRISTÁVACÍCH DRÁH POČAS SEZÓNY IATA S21: V dôsledku plánovaných rekonštrukčných prác v križovatke vzletových a pristávacích dráh budú obe vzletové a pristávacie dráhy uzatvorené pre všetku prevádzku podľa publikovaného harmonogramu. Letiskové sloty nebudú v čase uzávery k dispozícii.

07.09.2020 – Pracovisko Slotová koordinácia informuje, že všetky správy SHL pre sezónu S21 boli distribuované v pondelok 7. septembra 2020.