Na spoločnosť

Poštová adresa

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
P. O. Box 160
823 11 Bratislava 216
Slovenská republika

Prevádzkovateľ letiskaLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Právna formaAkciová spoločnosť
SídloLetisko M. R. Štefánika, Bratislava II, 823 11
IČO35 884 916
ZapísanáObchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,
Vložka č. 3327/ B
Bankové spojenieKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky /    Slovenská sporiteľna a.s.
Číslo účtuSK59 8100 0001 1502 6775 0257                     / SK94 0900 0000 0050 3163 4885
IČ DPHSK2021812683
Akcionár100 % Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky