Kontakty

Hlavné kontakty

PODATEĽŇA

Pondelok

08:00h – 12:00h              13:00h – 14:30h

Utorok

08:00h – 12:00h              13:00h – 14:30h

Streda

08:00h – 12:00h              13:00h – 14:30h

Štvrtok

08:00h – 12:00h              13:00h – 14:30h

Piatok

08:00h – 12:00h              13:00h – 14:30h

Kancelária podateľne sa nachádza na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave,

v administratívnej časti budovy, na druhom poschodí, číslo dverí 2.037.