Služby pozemného odbavenia lietadiel

Letisko Bratislava disponuje kvalifikovaným personálom a adekvátnym technickým vybavením pre poskytovanie komplexných služieb pozemnej obsluhy lietadiel a cestujúcich. Profesionálnu asistenciu ponúkame aj pri vybavení nákladných letov.

  • Vybavenie cestujúcich a batožiny (registrácia cestujúcich, vybavenie batožiny, výber za nadváhu batožín a ďalších poplatkov, služby pre imobilných cestujúcich, VIP salónik, reklamácia batožín)
  • Technická obsluha lietadiel (vyváženie lietadiel, zaistenie lietadiel proti pohybu na ploche, vytláčanie lietadiel, ťahanie lietadiel, odmrazovanie lietadiel, obsluha vodovodných a toaletných systémov, pristavenie a obsluha pozemných zdrojov elektrickej energie, pristavenie schodov, sprostredkovanie čistenia lietadla a cateringu, vykládka/nakládka batožiny, cateringu a leteckého nákladu, triedenie batožiny, protipožiarna asistencia, preprava cestujúcich a posádky po ploche)
  • General Aviation (komplexné služby pre všetky kategórie letov všeobecného letectva - obchodné, VIP, vládne, sanitné a vojenské)
  • Sprostredkovanie plnenia lietadiel

Kontakty

Pre bližšie informácie kontaktujte náš tím pre letecký obchod na [email protected].

Pre zabezpečenie obsluhy ad hoc / nepravidelných letov kontaktujte [email protected].

Pre návrh zmluvných podmienok na obsluhu série chartrových letov kontaktujte [email protected].