Pred odletom

Skontrolujte si dĺžku platnosti pasu

Pred dovolenkou si nezabudnite vziať cestovný doklad a skontrolovať dĺžku platnosti pasu po návrate.

Pozor! Nezabudnite skontrolovať pas aj malým deťom, ktorým sa vydáva len na 2 roky a platný musí byť spravidla ešte 6 mesiacov po návrate z dovolenky.

Podmienky pre vstup do dovolenkových krajín:

Egypt – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny,

Tunisko – platnosť pasu počas pobytu, netreba víza,

Turecko – platnosť pasu aspoň 150 dní pri vstupe do krajiny (5 mesiacov), netreba víza

Omán – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny,

Spojené arabské emiráty – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, netreba víza.

Ak dĺžka platnosti pasu cestujúceho nebude dostatočná, nebude mu odlet umožnený.

Kedy na letisko?

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť, napr. spoločnosť flydubai uzatvára check-in 60 minút pred odletom). V prípade, že Vás letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária vopred telefonicky alebo prostredníctvom delegáta upovedomí o novom čase odletu, nie ste povinný dostaviť sa na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom čase.

Cestujúci by sa mal vždy k odletu dostaviť dostatočne včas, aby stihol vybaviť potrebné formality a prejsť detekčnou prípadne aj pasovou kontrolou, ak letí mimo schengenský priestor.

Kým odídete z domu, skontrolujte, či:

 • ste vypli všetky elektronické a plynové zariadenia,
 • ste zavreli všetky okná a zamkli dvere,
 • ste vyniesli smeti,
 • je postarané o zvieratá a rastliny,
 • ste zaplatili splatné účty,
 • má niekto záložný kľúč od vášho bytu pre krízové situácie.

Ďalej skontrolujte, či máte pri sebe:

 • osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz),
 • vstupné formality, víza (ak sú potrebné),
 • doklady o poistení,
 • cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné),
 • peniaze a kreditné karty.

Na cestu si pribaľte:

 • lieky nevyhnutné po dobu pobytu,
 • žuvačku/cukríky na vyrovnanie tlaku pri štarte/pristátí,
 • dobrú knihu na skrátenie dlhej chvíle.

Cenné a krehké veci:

 • ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine.

Ostré predmety, tekutiny, aerosóly
a gély:

 • nepatria do príručnej batožiny,
 • pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.