Krátkodobé parkovanie

  • Tvorí ho parkovisko P1 - priamo pred budovou terminálu, určené na krátke zastavenie.
  • Parkovisko je nekryté, zabezpečené rampami.
  • Vzdialenosť od terminálov: parkovisko P1 - pešia

Cenník parkovaniaMapa parkovísk

Otvorené:24/7
Tel.:

+421 2 3303 6261, +421 904 270 624

E-mail:[email protected]

Na kontrolu počtu vjazdov vozidiel sú využívané kamery na rozpoznávanie EČV vozidiel. Na parkovisku P1 je bezplatný vjazd na 15 minút možný len raz za hodinu! Každý ďalší vjazd v priebehu 60 minút je účtovaný podľa aktuálneho cenníka. Systém pri vjazde vydá parkovací lístok, ktorý si je potrebné uchovať pre prípad nerozpoznania EČV pri výjazde. Každý vydaný lístok je platný len na jeden výjazd. V prípade parkovania dlhšieho ako 15 minút je potrebné uhradiť parkovné v zmysle platného cenníka. Opakované 15-minútové krátkodobé státie (naloženie/vyloženie) bez poplatkov je možné na parkovisku P TRANZIT.

  • kapacita parkoviska P1: 106 miest
  • kapacita parkoviska P2: 670 miest
  • kapacita parkoviska P3: 338 miest

Prevádzkový poriadok parkoviska