Parkovanie pre ŤZP

Držitelia preukazu ŤZP majú od 1. júla 2024 bezplatné parkovanie počas 1 hodiny na parkovisku P1, slúžiacom pre krátkodobé parkovanie. Uplatniť si hodinové parkovanie zadarmo z krátkodobého parkovania sa dá iba pri platení parkovného v hlavnej pokladni na parkovisku P2 (unimobunka) po predložení preukazu ŤZP. Po zaplatení parkovného v automatických pokladniach už nie je možné si uplatniť zľavu.