Služby pre ŤZP

Cestujúci so zníženou mobilitou a zdravotným postihnutím (nevidiaci, sluchovo postihnutí, ŤZP) majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom, pričom tieto služby sú imobilným cestujúcim poskytované v súlade s Nar. EP a Rady č. 1107/2006. Potrebu asistencie je cestujúci povinný v zmysle smernice nahlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, u ktorej si letenku zakúpil.

Všetky terminály bratislavského letiska sú bezbariérové, pričom osobám so zníženou pohyblivosťou a zdravotným postihnutým je vjazd pred vybavovaciu budovu umožnený po legitimovaní sa preukazom ŤZP. Kontaktné miesto pre privolanie asistencie sa nachádza pri vstupe do odletového aj príletového terminálu a je viditeľne označené piktogramom.

Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb na bratislavskom letisku:

  • cestujúci by mal potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti (uviesť písomne informáciu do poznámky pri rezervácii letenky) alebo cestovnej kancelárii/agentúre,
  • po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa nachádza bezprostredne pri hlavnom vchode do odletovej haly, 
  • pomocou určeného telefónu ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, 
  •  cestujúci so sluchovým postihnutím si vyžiada asistenciu pri registrácii na check-ine (písomne, posunkami)
  • pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách na letisku až po nastúpenie cestujúceho na palubu lietadla.

Hodina parkovania zdarma

Držitelia preukazu ŤZP majú od 1. júla 2024 bezplatné parkovanie počas 1 hodiny na parkovisku P1, slúžiacom pre krátkodobé parkovanie. Uplatniť si hodinové parkovanie zadarmo z krátkodobého parkovania sa dá iba pri platení parkovného v hlavnej pokladni na parkovisku P2 (unimobunka) po predložení preukazu ŤZP. Po zaplatení parkovného v automatických pokladniach už nie je možné si uplatniť zľavu.