Tehotenstvo

Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy.

Prepravu tehotných žien si osobitne upravujú letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach, z uvedeného dôvodu sa budúcim mamičkám odporúča, aby sa s nimi pred odletom oboznámili. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom).

Niektorí leteckí dopravcovia vo svojich prepravných podmienkach dokonca upravujú štádium tehotenstva, po skončení ktorého nie je gravidná žena pripustená k odletu a to vzhľadom na riziká s tým spojené.

Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou.

Letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach neposkytujú odporúčania a upozornenia pre tehotné ženy, nakoľko tieto závisia od ich individuálneho zdravotného stavu. Kúpe letenky by mala vždy predchádzať konzultácia tehotnej ženy so svojim ošetrujúcim lekárom.

Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Pri prechode detekčnou kontrolou môže cestujúca požiadať o podrobnú ručnú kontrolu v prípade akýchkoľvek pochybností. Prechodový detektor kovov nemá však žiadne vedľajšie účinky na zdravie cestujúcej ani jej plodu.