Meškanie letu

Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je napriek tomu povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte a potvrdiť tak svoju účasť. Napriek už známemu meškaniu svojho letu býva zvyčajne na základe zmluvných prepravných podmienok leteckých spoločností check-in pult otváraný a zatváraný v pôvodnom originálnom čase, ak daná letecká spoločnosť nerozhodla v konkrétnom prípade inak. V rámci meškania letu preto odporúčame túto skutočnosť overiť v primeranom časovom predstihu na check-in pulte, alebo na informačnom pulte letiska. V prípade zmeškania potvrdenia svojej účasti na check-in pulte sa už check-in pult dodatočne neotvára, a to na základe platných prepravných podmienok leteckých spoločností.

Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii na check-in pulte oznámi nový záväzný čas odletu, cestujúci môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane bezpečnostnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je vôbec zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali.

Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za bezpečnostnou a pasovou kontrolou, môže tieto priestory opustiť iba v prípade:

  • že má jeho linka meškanie niekoľko hodín a zároveň ak:
  • sa cestujúci rozhodne, že nepoletí (nárok na vrátenie ceny letenky vzniká až po 2, prípadne až po 5 hodinách meškania letu, čo záleží od osobitných prepravných podmienok každej jednej leteckej spoločnosti),
  • sa cestujúci rozhodne prerezervovať si rovnaký let na iný deň letu, alebo na úplne iný let v rovnakom, či inom dni,
  • bol vylúčený z prepravy,
  • linka bola zrušená, alebo presunutá na nasledujúci deň s výrazným časovým odstupom a to podľa oznámených informácií pracovníkmi vybavenia letu.

V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie. Handlingová spoločnosť, ktorou môže ale nemusí byť letisková spoločnosť, je v tomto prípade iba sprostredkovateľom príslušnej formy náhrady (napríklad stravných balíčkov, poukážok a pod.) na základe pokynu, respektíve objednávky zo strany leteckej spoločnosti, a to len v rozsahu stanovenom dopravcom. V takomto prípade komunikuje letisko s dopravcom žiadosť o náhradu bezodkladne a proaktívne, dopravca však musí každú žiadosť o náhradu osobitne potvrdiť. V prípade viacerých meškajúcich, či zrušených letov rovnakým dopravcom, môže byť komunikácia s dopravcom z tohto dôvodu výnimočne o čosi zložitejšia.

Poukaz na občerstvenie pre cestujúcich meškajúcich letov si možno na letisku uplatniť v nasledovných prevádzkach:

  1. reštaurácie EAT & FLY vo verejnej časti aj neverejnej časti odletovej haly
  2. MEDIAPRESS stánky vo verejnej aj neverejnej časti odletovej haly
  3. kaviarne COFFEESHOP
  4. potraviny DELIA