Na letisku

V prípade, že cestujete so zapísanou batožinu, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Dostanete sa k nej po eskalátoroch umiestnených v centrálnej časti budovy. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Informácie, radi Vám pomôžeme.

Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne:

  • umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás,
  • vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu,
  • ak prepravujete osobný počítač, alebo väčšiu elektroniku, vyberte ju z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky,
  • vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako a pod.,
  • odložte si opasok a hodinky,
  • z vreciek vyberte všetky predmety ako vreckovky, peňaženky, doklady, kľúče, mince, mobilný telefón..,
  • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov,
  • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly.

Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly a detekcie výbušnín. Niektorým cestujúcim budú v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery z príručnej batožiny, vrátane jej obsahu, z oblečenia, z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú pri sebe. Tie budú následne podrobené ďalšej kontrole. Odobratie vzoriek nemá žiaden vplyv na zdravie pasažierov.

V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, keďže neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu.

Intoxikácia

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a musí sa riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy. Cestujúci, ktorý prejavuje známky požitia návykovej látky, či už pri samotnom vybavovacom procese alebo neskôr pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska bezpečnosti a môže byť bez dokazovania prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom a následne tzv. ľahkými drogami.