Kontakt

Prevádzková doba letiska

Letisko Bratislava/M. R. Štefánik je otvorené nepretržite počas celého roka.

Pracovisko Slotová koordinácia

Pracovisko Slotová koordinácia zabezpečuje koordináciu slotov obchodnej leteckej dopravy.

Úradné hodiny:
Pondelok-Piatok (okrem dní pracovného pokoja)
08:00-16:00 miestneho času

e-mail: [email protected]
 

Lety všeobecného letectva a obchodné lety kategórie Business Aviation

Prevádzkový dispečing zabezpečuje koordináciu slotov všeobecného letectva a obchodných letov kategórie Business Aviation.

Úradné hodiny:
H24
e-mail: [email protected]
 

Služba mimo úradných hodín

Mimo úradných hodín pracoviska Slotová koordinácia (večery, víkendy, dni pracovného pokoja) službu poskytuje Prevádzkový dispečing.

Mimo úradných hodín budú spracované iba urgentné žiadosti o letiskové sloty na lety plánované mimo úradných hodín. Všetky ostatné žiadosti o letiskové sloty budú spracované počas úradných hodín.

Kontakt:

e-mail: [email protected]