Všeobecné letectvo a lety Business Aviation

Všetky lety všeobecného letectva a obchodné lety kategórie Business Aviation s maximálnou vzletovou hmotnosťou 4000 kg a viac musia mať schválený letiskový slot.

Všeobecné pravidlá

Prevádzkovatelia lietadiel letov všeobecného letectva a obchodných letov kategórie Business Aviation plánujúci vykonávať lety z/na letisko Bratislava/M. R. Štefánik musia poslať žiadosť o letiskové sloty na [email protected] v štandardnom formáte správy IATA GCR definovanom v prílohe K IATA Standard Schedules Information Manual. Iné formáty žiadosti o letiskové sloty nebudú akceptované.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prevádzkovateľov lietadiel letov s expresným leteckým nákladom. Prevádzkovatelia pravidelných a charterových letov s leteckým nákladom musia posielať žiadosti o letiskové sloty iba na e-mail [email protected].

Žiadosti o pridelenie nových letiskových slotov môžu byť podané najskôr 28 dní pred plánovaným letom, najneskôr 2 hodiny pred STA/STD na letisku Bratislava/M. R. Štefánik.

Ak prevádzkové meškanie presiahne 120 minút, je potrebné poslať žiadosť o zmenu letiskového slotu.

Potvrdené letiskové sloty, ktoré prevádzkovateľ neplánuje použiť, musia byť zrušené v čo najkratšom možnom termíne.

ID letiskového slotu sa neprideľuje. Do FPL nie je potrebné zadávať informácie o letiskových slotoch.

Žiadosti o letiskové sloty sú spracúvané H24 Prevádzkovým dispečingom.

GENERAL AVIATION SLOT CLEARANCE REQUEST

Výnimky

Výcvikové lety schválených organizácií letového výcviku (FTO) sú oslobodené od vyššie uvedených ustanovení.