Všeobecné letectvo a lety Business Aviation

Všetky lety všeobecného letectva a obchodné lety kategórie Business Aviation s maximálnou vzletovou hmotnosťou 4000 kg a viac musia mať schválený letiskový slot Prevádzkovým dispečingom.

Všeobecné pravidlá

Všetci prevádzkovatelia lietadiel letov všeobecného letectva a obchodných letov kategórie Business Aviation plánujúci vykonávať lety z/na letisko Bratislava/M. R. Štefánik musia poslať žiadosť o letiskové sloty na ga.slots@bts.aero v štandardnom formáte správy IATA GCR definovanom v IATA Standard Schedules Information Manual v prílohe K v aktuálnom znení. Iné formáty žiadosti o letiskové sloty nebudú akceptované.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prevádzkovateľov lietadiel letov s expresným leteckým nákladom. Prevádzkovatelia pravidelných a charterových letov s leteckým nákladom musia posielať žiadosti o letiskové sloty iba na e-mail slots@bts.aero.

Žiadosti o pridelenie nových letiskových slotov môžu byť podané najskôr 28 dní pred plánovaným letom, najneskôr 2 hodiny pred STA/STD na letisku Bratislava/M. R. Štefánik. Akceptované budú iba žiadosti o ad hoc sloty, série slotov nie je možné vyžiadať.

Žiadosti o zmeny letiskových slotov je možné posielať do času STA/STD. Ak prevádzkové meškanie presiahne 120 minút, je potrebné poslať žiadosť o zmenu letiskového slotu.

Potvrdené letiskové sloty, ktoré prevádzkovateľ neplánuje použiť, musia byť zrušené v čo najkratšom možnom termíne.

Prevádzkový dispečing v súčasnosti neprideľuje ID letiskového slotu. Do FPL nie je potrebné zadávať informácie o letiskových slotoch.

Žiadosti o letiskové sloty sú spracúvané H24 Prevádzkovým dispečingom.

GENERAL AVIATION SLOT CLEARANCE REQUEST

Výnimky

Výcvikové lety schválených organizácií letového výcviku (FTO) sú oslobodené od vyššie uvedených ustanovení.