Štatistiky

 

Počet odbavených cestujúcich 2019 – 2023

Druh dopravy
Rok

Pravidelná doprava

Nepravidelná doprava

Ostatná doprava

Spolu

2019

1 886 510

397 390

6 342

2 290 242

2020

368 659

33 266

3 172

405 097

2021

319 589

156 473

4 090

480 152

2022

1 000 831

398 871

6 582

1 406 284

2023

1 257 640

546 574

9 446

1 813 660