Kontakt pre médiá

Kontakt slúži výhradne pre zástupcov médií a pre žiadosti
o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z.

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 
P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 216

Mgr. Veronika Demovičová, PhD.
hovorkyňa

tel.: +421 2 3303 3133
mobil: +421 903 430 290 
e-mail: [email protected], [email protected]

V prípade záujmu o marketingovú spoluprácu kontaktujte prosím: [email protected]