O letisku

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) je najväčším letiskom v Slovenskej republike. Nachádza sa 9 km od centra hlavného mesta Bratislavy, v katastri mestskej časti Bratislava-Ružinov.

História letiska siaha do rokov 1947-48, keď sa začalo s výstavbou letiska. Pravidelná prevádzka bola spustená v roku 1951.

Pred tzv. koronakrízou zaznamenávalo letisko historické rekordy v počte odbavených cestujúcich ročne, ktoré dosahovali 2 až 2,3 milióna cestujúcich za rok. Z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu vybavilo letisko BTS v roku 2021 spolu 480-tisíc cestujúcich, odbavilo takmer 20-tisíc ton leteckého nákladu a zaznamenalo 17 831 pohybov lietadiel, čiže vzletov a pristátí.

V roku 2022 sa však letisku podarilo vybaviť vyše 1, 4 milióna cestujúcich na príletoch a odletoch. Celkový počet pohybov lietadiel predstavoval 24 283, teda vzletov a pristátí.

Dráhový systém letiska

Dráhový systém letiska tvoria dve na seba kolmé vzletové a pristávacie dráhy a rolovacie dráhy, ktoré umožňujú pristátie a následný pohyb takmer všetkých dopravných lietadiel. Dráha 13-31, ktorá je hlavnou dráhou, má dĺžku 3 190 m a šírku 45 m. Je vybavená systémom svetelných a navigačných zariadení umožňujúcich presné priblíženie za podmienok III A kategórie poveternostných miním ICAO. Dráha 04-22 je 2 900 m dlhá a 60 m široká. Je vybavená svetelnými a rádio-navigačnými zariadeniami pre presné priblíženie za podmienok I kategórie poveternostných miním ICAO. Obe dráhy majú cementovo-betónový povrch.

Na vybavovacej ploche s rozlohou 143-tisíc m2 sa nachádza 42 vyznačených stojísk lietadiel.

Terminál

Letisko Bratislava prevádzkuje terminálový komplex pozostávajúci z troch na seba technologicky nadväzujúcich častí:

  • terminál, ktorý bol pre verejnosť ako celok otvorený v júli 2012 (prílety aj odlety),
  • terminál B - určený pre prílety a odlety mimo krajín schengenskej dohody,
  • terminál všeobecného letectva.

Cez terminál všeobecného letectva (GAT) sú vybavovaní cestujúci súkromných, obchodných, V.I.P. a sanitných letov a členovia posádok.

Na vybavenie cestujúcich slúži 29 vybavovacích pultov (check-in pultov) na prízemí odletového terminálu, z toho jeden je určený pre nadrozmernú batožinu.

V neverejnej zóne odletových hál určených pre odlietavajúcich cestujúcich je k dispozícii 13 východov, 8 v schengenskej a 5 v neschengenskej časti.

Prevádzkový poriadok Letiska M. R. Štefánika