Tlačové správy

  • Ryanair nebude z Bratislavy lietať do konca marca

    Ryanair nebude z Bratislavy lietať do konca marca

    11. 01. 2021 – Dopravca Ryanair z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nebude až do začiatku letného letového poriadku (do konca marca) prevádzkovať lety z Bratislavy do/z Dublinu, Manchesteru a Londýna-Stanstedu. Najbližšie lety sú plánované od 28. marca, od začiatku letného letového poriadku 2021. Viac...

  • Brexit - podmienky vstupu pre občanov UK po 1. januári 2021

    Brexit - podmienky vstupu pre občanov UK po 1. januári 2021

    01. 01. 2021 – Od 1. januára 2021 začínajú platiť nové podmienky pre vstup občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nakoľko strácajú právo na voľný pohyb a pobyt podľa práva Európskej únie. Týmto dňom budú občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín podľa nariadenia (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice. Viac...