Na palubu lietadiel len so splnenými vstupnými podmienkami krajín

– Letisko Bratislava pripomína cestujúcim, aby v rámci opatrení proti pandémii koronavírusu nezabudli pred odletom splniť všetky vstupné podmienky, ktoré vyžadujú jednotlivé krajiny. Inak sa môže stať, že sa nedostanú na palubu lietadla. V mesiaci október 2021 letisko zaevidovalo takmer 80 cestujúcich, ktorým bol odmietnutý tzv. boarding. Najčastejšími dôvodmi boli chýbajúce PCR či antigénové testy, ale aj nevyplnenie elektronického formulára na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (tzv. PLF- Public Health Passenger Locator Form).

Na palubu lietadiel len so splnenými vstupnými podmienkami krajín

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci spĺňať pred vstupom do krajiny má každá letecká spoločnosť uvedené na svojich stránkach a cestujúci pri kúpe letenky svojim súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s prepravnými podmienkami danej leteckej spoločnosti, do ktorých spadajú aj COVID opatrenia jednotlivých krajín. Cestujúci tiež majú povinnosť vyplniť aj elektronický formulár PLF zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnosť registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica.

Podmienky sú na letiskách kontrolované pred odletom presne podľa nariadení krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenie prevádzkujú. V prípade, že by letiská povinné dokumenty a tlačivá nekontrolovali, cestujúcim, ktorí by odleteli, môže byť po prílete miestnymi orgánmi odmietnutý vstup do krajiny. Následne môžu byť zadržaní a vrátení letecky späť do krajiny odletu. Kontrola vstupných požiadaviek jednotlivých krajín je preto aj pre Letisko Bratislava záväzná a musíme dodržiavať postupy určené leteckou spoločnosťou.

Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta sa dajú overiť na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR tu:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

 

Dušan Keketi, generálny riaditeľ BTS: „Bezpečnosť a ochrana zdravia cestujúcich sú pre nás absolútnou prioritou a robíme všetko preto, aby aj v tejto pandemickej dobe mohli z nášho letiska cestovať čo najviac komfortne. Mrzí nás, že sa denne stretávame so situáciami, kedy musí letiskový personál zamietnuť boarding cestujúcim s chýbajúcimi tlačivami a chceme takýmto prípadom predchádzať. Preto cestujúcim pripomíname, aby si vo vlastnom záujme sledovali podmienky vstupu do jednotlivých krajín, vyhli sa tak prípadným nepríjemnostiam a letecky sa dopravovali bezpečne a bezproblémovo.“

 

 

Základným pravidlom pre bezpečnosť cestujúcich tiež zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom, ako v priestoroch letiska, tak aj na palube lietadla. Letisko Bratislava zároveň uprednostňuje bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny.