Začala sa rekonštrukcia križovatky vzletových a pristávacích dráh

– Počas 11 dní, od 14. apríla do 24. apríla 2021, prebieha na Letisku M. R. Štefánika rekonštrukcia križovania vzletových a pristávacích dráh. V tomto období je letisko uzatvorené pre leteckú dopravu okrem heliportov. Cieľom rekonštrukcie je zaistiť bezpečnú prevádzkyschopnosť dráh pred letnou sezónou.

Začala sa rekonštrukcia križovatky vzletových a pristávacích dráh

Letisko BTS bude v období od 14. apríla 2021 do 24. apríla 2021 uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie križovatky vzletovo-pristávacích dráh 04-22 a 13-31. V tomto období sa na letisku neuskutočnia žiadne lety, o čom boli leteckí dopravcovia vopred informovaní a na dané obdobie lety nepredávajú. 

Obe vzletovo-pristávacie dráhy letiska (dráha 04-22 a dráha 13-31) boli vynovené v 80.tych rokoch minulého storočia so životnosťou približne 30 rokov. V súčasnosti si už vyžadujú rekonštrukciu, ktorú letisko postupne vykonáva po etapách už piaty rok za sebou. Výnimkou bol minulý rok, kedy sa rekonštrukcia križovatky VPD neuskutočnila z dôvodu pandémie koronavírusu a potreby prevádzkyschopnosti letiska v období realizácie repatriačných letov. Kým po minulé roky sa rekonštruovala vždy časť jednej z dráh s prevádzkou letov z druhej dráhy, v období od 14. apríla do 24. apríla tohto roka sa plánuje rekonštruovať časť dráhy, kde sa obe vzletovo-pristávacie dráhy križujú. Z toho dôvodu bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety, v prevádzke ostanú len heliporty a odbavovacia plocha.

„Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú pravidelné a nepravidelné charterové lety, boli o uvedenej uzávere informované s dostatočným časovým predstihom. Z toho dôvodu neponúkajú počas daných 11 dní z Bratislavy žiadne lety,“ informoval prevádzkový riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Imrich Ancin.

Rekonštrukcia križovatky dráh bude prebiehať v troch etapách. V prvom týždni budú prebiehať prípravné práce na vzletovo-pristávacej dráhe 04-22, ktorých súčasťou bude búranie cementovo-betónových dosiek. V tom období bude letisko uztvárané na 6 hodín v nočných hodinách, čo však pravidelné lety neovplyvní.

Samotná rekonštrukcia križovatky dráh sa začne 14. apríla o 10. hodine a potrvá do 24. apríla 2020 do 18. hodiny. Počas uzávery letiska v danom období budú prebiehať na križovatke vzletovo-pristávacích dráh búracie práce, odvoz cementovo-betónového krytu, rezanie dosiek, kladenie nového cementovo-betónového krytu, osádzanie osového osvetlenia či nástrek denného značenia. V tomto období sa na letisku neuskutočnia žiadne lety, riadna prevádzka na letisku (prílety a odlety) sa začne pravidelnými letmi od 25. apríla.

V záverečnej tretej etape rekonštrukcie sa počas nočných zmien ešte dokončia zálievky špár asfaltovou zálievkou, čo však už na pravidelné lety nebude mať vplyv.