Uzavretie vzdušného priestoru pre ruské lietadlá

– Toto obmedzenie znamená, že vo vzdušnom priestore jednotlivých krajín EÚ (vrátane SR) nie sú povolené lety lietadiel, ktoré majú vydané ruské prevádzkové povolenie, resp. majú vlastníka alebo prevádzkovateľa lietadla z Ruskej federácie.

Uzavretie vzdušného priestoru pre ruské lietadlá

Takéto lietadlá nedoletia ani na BTS. Obmedzenie je nezávislé od povahy prepravy – preprava osôb, alebo tovaru.

Zákaz sa netýka humanitárnych letov, záchranárskych letov a jednosmerných letov vracajúcich sa prenajatých lietadiel s povolením príslušných slovenských orgánov a v prípade núdzového pristátia alebo núdzového príletu.