Rušia sa povinnosti vypĺňať formuláre eHranica a plf či zotrvať v karanténe

– Od stredy 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

Rušia sa povinnosti vypĺňať formuláre eHranica a plf  či zotrvať v karanténe

Pre prichádzajúcich na Slovensko tak zaniká povinnosť registrácie na eHranica (www.korona.gov.sk/ehranica), ako aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Naďalej sa však odporúča obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Zároveň sa od 6. apríla 2022 ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri (táto povinnosť platila, ak sa ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti).

Naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor:

  • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
  • vo všetkých interiéroch verejných budov - úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne, letiská,
  • prostriedkoch verejnej dopravy - MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy, letiská, lietadlá
  • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania, lietadlá.

Rovnako je zrušená aj povinnosť registrovať sa na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR a vypĺňať tak tzv. plf formulár (Passenger Locator Form).