Režim na Letisku Bratislava sa po prijatí nových vládnych COVID-19 opatrení nemení

– Vláda SR v stredu 24. 11. 2021 pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu prijala nové, prísnejšie opatrenia. Letisko Bratislava v tomto prípade naďalej postupuje na základe opatrení pre oblasť civilného letectva, ktoré nariadil Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR, a ktoré nateraz zostávajú pre BTS záväzné.

Režim na Letisku Bratislava sa po prijatí nových vládnych COVID-19 opatrení nemení

Letisko Bratislava (BTS) tak aj od štvrtku 25. novembra 2021 naďalej funguje v režime kontroly podmienok pred odletom na základe nariadení jednotlivých krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenie prevádzkujú. Plánované lety aktuálne naďalej prebiehajú podľa platného Letového poriadku na zimu 2021/2022.

 

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci v súvislosti s pandémiou COVID-19 spĺňať pred vstupom do krajiny, má každá letecká spoločnosť uvedené na svojich webových stránkach. Cestujúci majú tiež povinnosť vyplniť elektronický formulár PLF zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnosť registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta si pred každým letom overte na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR tu:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

 

V prípade, že by niektorá z leteckých spoločností zrušila let z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusom, cestujúcim zasiela prostredníctvom e-mailu informácie o ďalšom postupe. Spravidla ponúkne možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmenu rezervácie letenky na iný dátum či do inej destinácie, resp. vrátenie sumy za letenky prostredníctvom poukážky (voucher), ktorú je možné využiť na kúpu ďalších letov v rámci siete liniek dopravcu v budúcnosti. Radíme preto cestujúcim, aby sledovali jednotlivé webové stránky leteckých spoločností. O prípadných zmenách bude BTS informovať aj na našej webovej stránke.

 

Dušan Keketi, generálny riaditeľ BTS: „Naďalej pre nás kľúčovou zostáva ochrana zdravia cestujúcich, preto bude letiskový personál BTS pokračovať pri vybavovaní cestujúcich osôb na príletoch aj odletoch tak, aby sa od nás letecky bezpečne dostali tam, kde potrebujú. Zároveň budeme v prípade akýchkoľvek zmien verejnosť včas informovať.“

 

Pre cestujúcich naďalej platí povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom v priestoroch letiska, aj na palube lietadla. BTS zároveň žiada cestujúcich o dôsledné dodržiavanie protipandemických opatrení, ako napríklad dezinfekciu rúk a bezpečný odstup.