Preventívne opatrenia pre cestujúcich v súvislosti s koronavírusom

Preventívne opatrenia pre cestujúcich v súvislosti s koronavírusom

– Na Letisku M. R. Štefánika neboli zavedené žiadne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v zahraničí, letisko nemá priame letecké spojenie s Čínou a krajinami, kde sa vírus objavil. Útvar vedúceho hygienika MDV SR informuje cestujúcich o nasledujúcich preventívnych opatreniach.

Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR zaslal letiskám na Slovensku, vrátane letiska v Bratislave, informačný materiál Svetovej zdravotníckej organizácie pre cestujúcu verejnosť o spôsoboch prevencie pred koronavírusom.

Epidémia akútneho respiračného syndrómu vyvolaná novým koronavírusom  2019-nCoV

O ochorení/ situácia vo svete

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Potvrdil sa však aj prenos z človeka na človeka. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny,  taktiež do Thajska, Japonska, Južnej Kórei, Taiwanu a  USA. Priame letecké spojenie s mestom Wuhan majú tri európske mestá – Paríž, Londýn a Rím.

K 23.01. 2020 bolo laboratórne potvrdených 614 prípadov, z toho 11 importovaných prípadov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a 17 úmrtí.
 

Prejavy ochorenia (klinické príznaky)

Nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas ochorenia je 14 dní.


Situácia v Slovenskej republike

Ochorenia u ľudí na nový koronavírus (2019-nCoV) neboli v Slovenskej republike doteraz hlásené. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) kontinuálne monitoruje epidemiologickú situáciu prostredníctvom Systému rýchleho varovania (EWRS).

Odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, resp. sa vrátili z vyššie uvádzaných zasiahnutých oblastí

  • vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a preplneným miestam
  • dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín
  • 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

 Aktuálne informácie sú uvedené na webovej stránke www.ecdc.europa.eu. Priebežné informácie uverejňuje na svojom webe aj ÚVZ SR www.uvzsr.sk