Podmienky vstupu na Slovensko po 16. novembri

– Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa menia podmienky nasledovne.

Podmienky vstupu na Slovensko po 16. novembri

 

1. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ mimo zoznamu menej rizikových krajín

Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Informácie o výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 278.17 KB)

2. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín, ktorá nie je členom EÚ

Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,

Zoznam menej rizikových krajín od 16. novembra 2020

 • Austrália
 • Čína
 • Fínsko
 • Grécko
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Taiwan

 

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do troch rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Informácie o výnimkách sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 278.17 KB)

Na stiahnutie: pdf Podmienky vstupu do Slovenskej republiky od 16. novembra - infografika  (pdf; 81.76 KB)

Formulár pri návrate leteckou dopravou

Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).  Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.

Obmedzenia na hraniciach vo svete a podmienky vstupu do jednotlivých krajín