Odhalenie Pomníka Štefana Baniča a základného kameňa terminálu

Odhalenie Pomníka Štefana Baniča a základného kameňa terminálu

– Známy pomník vynálezcu padáka Štefana Baniča sa opäť vrátil na Letisko M. R. Štefánika. Vo verejnom priestore vedľa odbavovacej budovy odhalilo letisko mobiliár, ktorého súčasťou je Pomník Štefana Baniča aj základný kameň nového terminálu. Priestor s lavičkami a sochárskymi dielami má slúžiť ako oddychová zóna.

Pomník Štefana Baniča, ktorého autormi sú akademický sochár Vladimír Môťovský a Ing. arch. Otto Wiesner, bol na letisku v Bratislave slávnostne odhalený v novembri 1970 pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Baniča. Nachádzal sa pred vstupom do budovy terminálu. Z dôvodu rekonštrukcie terminálu bol však v roku 2009 z pôvodného miesta demontovaný. „Po zreštaurovaní Generálnym investorom Bratislavy sme tomuto vzácnemu dielu opäť našli dôstojné miesto hneď vedľa terminálu letiska. Známa socha, ktorá mnohým pamätníkom na letisku chýbala, sa tak po desiatich rokoch opäť nachádza na letisku, kde ju môžu návštevníci obdivovať,” informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Dielo predstavuje roztvorený padák. Na strednom paneli je osadená busta s nápisom „Štefan Banič 1870 – 1940 vynálezca padáka”. Pomník je vytvorený z hliníkových valcových tabúľ, busta s písmom je odliata do hydronália. Autori diela vzdali sochárskou plastikou poctu Štefanovi Baničovi – vynálezcovi, ktorý zostrojil a úspešne vyskúšal prvý padák. „Baničov pomník bolo potrebné reštaurovať. Povrch kovov bol pokrytý vrstvou viazaných depozitov. Nosné konštrukcie, ktoré obaľujú časti padáka, sme nahradili,“ doplnila organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB).

Súčasťou mobiliáru vedľa príletovej haly je zároveň i základný kameň odbavovacej budovy letiska – terminálu letiska, ktorý sa budoval v prvej etape výstavbou odletovej haly odovzdanej v roku 2010, a dokončený bol výstavbou príletovej haly v roku 2012. Základný kameň tejto výstavby bol poklepaný 16. decembra 2008 za účasti vtedajšieho predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho, ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, generálneho riaditeľa ZIPP Bratislava Františka Hirnera a výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Zdeňka Schramla. Autorom základného kameňa je akademický sochár Vít Bojňanský. Tvorí ho vrtuľový list z Francúzska a blok libereckej žuly. Priznám sa, že keď ma oslovili, aby som vytvoril základný kameň pre bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika, nabehla mi husia koža a pred očami sa mi objavilo klesajúce lietadlo generála z modrej oblohy,“ opísal autor ideu základného kameňa, ktorou chcel symbolicky spojiť Štefánikovu tragickú nehodu s rekonštrukciou a dostavbou terminálu. „V Paríži som si rok pred tým kúpil pár leteckých vrtúľ, hoci som ešte nemal predstavu o ich budúcom využití, a žulový segment, ktorý som mal pripravený pre inú plastiku, vyhovoval tomuto zámeru,“ doplnil autor Bojňanský. Rozrezaná vrtuľa, ktorá následne zvarená kopíruje tvar kameňa, je do kameňa jemne zapustená. Tak sa s kameňom spojila a vytvorila celok. Symbolizuje ukončený život svetobežníka Štefánika, ktorý bol však pevne spojený s domovinou.

„Obe sochárske diela môžu návštevníci letiska a cestujúci vidieť vedľa hlavnej budovy terminálu. V oddychovej zóne na lavičkách si môžu skrátiť čakanie na svoj let, alebo na autobusový spoj po prílete. Z informačných tabúľ, ktoré sú súčasťou mobiliáru, sa zároveň dozvedia viac o histórii letiska či rekonštrukcii terminálu,“ uzavrel generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.