Nové pravidlá prepravy príručnej batožiny Ryanairom

Nové pravidlá prepravy príručnej batožiny Ryanairom

– Len cestujúci so zakúpeným prioritným nástupom si budú môcť vziať od novembra bezplatne dve príručné batožiny (1 ks s rozmermi 55x40x20 cm a 1 kus s rozmermi 40x20x25 cm). Cestujúci, ktorí si nezakúpia prioritný nástup, si budú môcť zdarma vziať len malú príručnú batožinu (rozmery 40x20x25 cm).

Ryanair znižuje poplatky za podanú batožinu. Od novembra ponúkne možnosť odovzdať podanú batožinu s hmotnosťou 10 kg za nižšiu cenu - za cenu 8 € (v súčasnosti je možnosť podať si batožinu s hmotnosťou 20 kg za poplatok 25 €). Zároveň tým zníži počet bezplatných príručných batožín, ktoré sa odovzdávajú pri nástupných bránach, keďže práve to spôsobuje omeškania letov.

 

Od 1. novembra bude platiť nasledovné:

  • Cestujúci so zakúpeným prioritným nástupom (v súčasnosti viac ako 30 % cestujúcich) si budú môcť vziať bezplatne so sebou dve príručné batožiny (1 kus 10 kg batožiny /kufor na kolieskach, cestovná taška/ a 1 kus menšej tašky /dámskej kabelky/).

 

Cestujúci, ktorí si nezakúpia prioritný nástup, si budú môcť od 1. novembra zdarma vziať so sebou len malú príručnú batožinu.

  • Ak si chce cestujúci, ktorý nemá zakúpený prioritný nástup, vziať i druhú, väčšiu príručnú batožinu /kufor na kolieskach, cestovná taška/, môže si batožinu s hmotnosťou 10 kg zakúpiť za znížený poplatok 8 € v čase rezervácie letenky (v súčasnosti stojí podaná 20-kilogramová batožina 25 €). Takáto zakúpená batožina s hmotnosťou 10 kg sa bude odovzdávať na letisku pri check-in pulte.
  • Všetci cestujúci, ktorí doteraz využívali možnosť podanej batožiny s hmotnosťou 20 kg za 25 € môžu teraz využiť lacnejšiu možnosť – podanú batožinu s hmotnosťou 10 kg za 8 €.
  • Rozmery príručnej batožiny /dámska kabelka, pánska taška a pod./ sa zvýšia zo súčasných 35x20x20 cm na 40x20x25 cm, pričom kovová odmerka na batožinu na letiskách bude mať rozmer 42x20x35 cm, aby umožnila cestujúcim vziať si i takú menšiu príručnú batožinu, ktorá je o 25 % väčšia ako stanovené rozmery.

 

– Nové pravidlá začnú pri nástupných bránach platiť od 1. novembra 2018 a budú platiť pre všetky rezervácie uskutočnené po 1. septembri 2018.

60 % zákazníkov Ryanairu sa zmena prepravných podmienok batožín nedotkne, keďže 30 % cestujúcich si už v súčasnosti kupuje službu prioritného nástupu a ďalších 30 % cestujúcich cestuje len s 1 kusom menšej príručnej batožiny.

Ryanair očakáva, že zvyšných 40 % cestujúcich (neprioritných) sa táto zmena dotkne, väčšina z nich však buď využije možnosť prioritného nástupu, alebo si zvolí možnosť cestovať len s menšou príručnou batožinou. Ostatní si zakúpia podanú batožinu s hmotnosťou 10 kg za znížený poplatok.

Kenny Jacobs z Ryanair vysvetľuje zmeny nasledovne:

„Od novembra 2018 predstavuje novú možnosť podanej batožiny s hmotnosťou 10 kg a zároveň meníme prepravné podmienky príručných batožín, aby sme eliminovali meškania pri nástupe do lietadla a meškania letov. Prioritní cestujúci si budú môcť i naďalej vziať dve príručné batožiny. Všetci ostatní (neprioritní) si budú môcť vziať len jednu (menšiu) príručnú batožinu. Tí, ktorí si želajú podať i druhú, väčšiu príručnú batožinu s hmotnosťou 10 kg, tak môžu spraviť v čase rezervácie letu za poplatok 8 €.

Nové pravidlá urýchlia čas nástupu do lietadla a znížia meškania letov. Táto zmena sa nedotkne 60 % cestujúcich. Očakávame, že zvyšných 40 % cestujúcich si buď zakúpi prioritný nástup, alebo si zakúpi podanú batožinu s hmotnosťou 10 kg, alebo si zvolí možnosť cestovať len s menšou príručnou batožinou, čo už i v súčasnosti využíva asi 30 % cestujúcich.“

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

1. Prečo mení Ryanair podmienky prepravy príručnej batožiny?

Aby eliminoval počet odovzdaných batožín pri nástupných bránach a znížil meškania pri nastupovaní do lietadla a omeškania samotných letov.

2. Kedy začnú platiť nové pravidlá?

Nové pravidlá začnú platiť pri nástupných bránach od 1. novembra 2018 a neskôr a budú platiť pre rezervácie letov vykonané po 1. septembri 2018..

3. Aký je rozdiel medzi doteraz platnými podmienkami prepravy príručných batožín a novými?

Doteraz si mohli všetci cestujúci bez zakúpeného prioritného nástupu vziať bezplatne na palubu 1 menšiu príručnú batožinu a 1 väčšiu príručnú batožinu (spravidla kufor).

Väčšia taška bola pri nástupnej bráne označená a umiestnená bezplatne do podpalubia lietadla. Toto viedlo k označovaniu do 120 bezplatných príručných batožín pri nástupných bránach a spôsobovalo meškania pri otáčkovom čase lietadiel 25 minút.

Od novembra si budú môcť neprioritní cestujúci vziať len 1 menšiu príručnú batožinu – nebude možnosť bezplatne odovzdať príručnú batožinu pri nástupnej bráne.

Len cestujúci so zakúpeným prioritným nástupom si budú môcť vziať dve príručné batožiny (1 kus menšej a 1 kus väčšej, spravidla batožiny kolieskach).

4. Ako sa to dotkne cestujúcich, ktorí si už zakúpili lety pred 1. septembrom s plánovanými letmi od 1. novembra a neskôr?

Nové pravidlá vstúpia do platnosti pre lety od 1. novembra vrátane. Cestujúci, ktorí nemajú zakúpený prioritný nástup a ktorí si rezervovali lety pred 1. septembrom (pre lety po 1. novembri) si môžu buď zakúpiť službu prioritný nástup za 8 €* alebo pridať 10 kg batožinu za 10 €*, alebo si môžu zrušiť celú svoju rezerváciu s plnou refundáciou letenky.

*(ceny platné pre pridané služby po rezervácii letenky)

5. Aké sú rozmery menšej príručnej tašky?

Zvýšili sa rozmery menšej príručnej batožiny a to až o 40 % - z 35 x 20 x 20 cm (14,000 cm³) na 40 x 20 x 25 cm (20,000 cm³). Zároveň budú prepravené aj príručné batožiny, ktoré sú o čosi väčšie (o 25 %) ako povolené rozmery.

 6. Čo ak sa menšia príručná batožina nezmestí do odmerky na batožinu?

Ak sa 1 kus menšej príručnej batožiny nezmestí do odmerky na batožinu, znamená to, že batožina cestujúceho je o 25 % väčšia ako sú povolené rozmery. Bude potrebné zaplatiť poplatok pri nástupnej bráne vo výške 25 € (gate bag fee) a batožina cestujúceho bude označená a umiestnená do podpalubia. 

 7. Zvýšili ste v rámci toho i poplatok za prioritný nástup?

Nie, výška poplatku za prioritný nástup, ktorý stojí len 6 €, ostáva nezmenená.

 8. Prečo by mal niekto zaplatiť 8 € za podanie batožiny s hmotnosťou 10 kg, keď si môže zakúpiť prioritný nástup len za 6 €?

1.Pretože cestujúci si môžu podať batožinu s hmotnosťou 10 kg len za 8 € namiesto batožiny s hmotnosťou 20 kg za 25 €.

2. Pretože niektorí cestujúci neradi nosia so sebou väčšie kufre a tašky pri prechode bezpečnostnou kontrolou na letisku.

9. Je táto zmena o znížení meškaní alebo zarobení viac peňazí?

Je to všetko o znižovaní meškaní letov. Rovnako sme presvedčení, že väčšia batožina je druhom služby, za ktorú by mali naši cestujúci platiť, keďže priemerná cena našich leteniek je pod 40 €. Neočakávame, že zarobíme viac peňazí. Akýkoľvek nárast zisku pri prioritnom nástupe a podaní batožiny s hmotnosťou 10 kg bude kompenzovaný znížením poplatku za podanú batožinu zo súčasných 20 kg (25 €) na lacnejších 10 kg (8 €). Väčšina cestujúcich zároveň bude cestovať len s menšou príručnou batožinou.

10. Ako môžete povedať, že 60 % cestujúcich sa to nedotkne?

30 % cestujúcich si už teraz kupuje prioritný nástup a 30 % cestuje len s 1 menšou príručnou batožinou. Iba 40 % tvoria neprioritní cestujúci, ktorí si berú i druhú bezplatnú príručnú batožinu. Očakávame, že títo cestujúci si zvolia typ batožiny podľa druhu cesty, ktorú absolvujú.

11. Kde bude na palube umiestnená menšia príručná batožina?

Menšie príručné batožiny sa musia zmestiť do priestoru pred vami, pod sedadlami.

12. Koľko kufrov/väčších batožín sa zmestí na palubu?

Do priestoru nad hlavami cestujúcich, batožinového priestoru, sa zmestí približne 100 väčších kufrov, teda viac ako je kapacita všetkých prioritných cestujúcich.

13. Čo sa stane, ak si viac ako 100 cestujúcich zakúpi prioritný nástup?

To nie je možné – prioritný nástup je obmedzený len pre 95 cestujúcich na jeden let (z množstva 189 cestujúcich).

14. Dotkne sa to aj malých detí? Môžu si vziať príručnú batožinu?

Áno, malú tašku pre bábätko s hmotnosťou do 5 kg si možno bezplatne vziať na palubu lietadla, ak cestujete s infantom. (Infant je dieťa do 2 rokov.)

15. A čo cestujúci, ktorí prepravujú zdravotnícke potreby?

Zdravotnícke zariadenie si možno bezplatne vziať na palubu lietadla po predchádzajúcej dohode s naším tímom špeciálnej asistencie.

16. Prečo neumožníte bezplatné podanie 10 kg batožiny, ak sú batožiny pri nástupnej bráne problémom?

Toto by len prenieslo problém od nástupných brán k check-in pultom. Nechceme vytvárať dlhé rady cestujúcich pri odovzdávaní batožiny. Veríme, že podaná batožina je služba, ktorú si cestujúci zaplatí, ale môže sa jej i vyhnúť, ak si to želá.

17.  Čo ak sa cestujúci bez prioritného nástupu dostaví k nástupnej bráne s väčším kufrom/taškou, ktorú si nezarezervoval vopred?

Bude potrebné zaplatiť poplatok pri nástupnej bráne vo výške 25 € a batožina bude označená a umiestnená do podpalubia.

18. Je to ďalší skrytý poplatok Ryanairu?

No, zjednodušuje to pravidlá prepravy batožín a zlepšuje situáciu pri nástupných bránach a presnosť pre našich cestujúcich. Cestovné Ryanairu už bolo tento rok znovu znížené o 4 %, takže všetci cestujúci šetria. Všetky voliteľné poplatky sú viditeľné a transparentné na našej webstránke Ryanair.com. Ryanair nemá skryté poplatky – všetky voliteľné poplatky/služby cestujúci vidí už pred samotnou rezerváciou letu.

19. Koľko zarobíte na tomto pravidle?

– Nič.

– Očakávame, že viac cestujúcich si zvolí lacnejšiu podanú batožinu za 8 € ako súčasnú podanú batožinu za 25 €. Hlavným cieľom je zlepšenie presnosti letov a zníženie meškaní pri nástupných bránach.