Nová svetelná približovacia sústavu pre dráhu 22 v prevádzke

Nová svetelná približovacia sústavu pre dráhu 22 v prevádzke

– Letisko M. R. Štefánika má od dnes v prevádzke najmodernejšiu svetelnú približovaciu sústavu pre vzletovo-pristávaciu dráhu 22! Po 16 týždňoch výstavby, s ktorou sa začalo v polovici februára, môžu piloti lietadiel od 1. júna využívať približovaciu sústavu, akú využívajú aj najväčšie svetové letiská!

Jej výhodou sú moderné návestidlá s LED svetelným zdrojom, ktoré prinášajú až o 70 percent nižšiu spotrebu elektrickej energie oproti pôvodnej sústave.

Letisko v Bratislave je zároveň prvým letiskom na Slovensku s približovacou svetelnou sústavou, ktorej návestidlá obsahujú LED svetelné zdroje. Takéto približovacie sústavy využívajú napríklad letiská Londýn-Heathrow, Paríž-Orly či letisko v Osle. Pôvodnú svetelnú sústavu pre dráhu 22, ktorá slúžila na letisku 29 rokov, tvorili halogénové svetelné návestidlá. Počas rekonštrukcie sústavy boli halogénové návestidlá vymenené za nové, moderné návestidlá s LED svetelným zdrojom. Svetelná približovacia sústava naviguje pilotov lietadiel v noci a za zníženej dohľadnosti (napr. za hmly).

„Prevádzkové postupy a minimá pre dráhu 22 ostali nezmenené, nová približovacia svetelná sústava však zmenila sklon profilu. Výraznou mierou sa zároveň znížila spotreba elektrickej energie, a to až o 70 % oproti pôvodnej sústave. Použitím LED svetelných zdrojov sa zvýšila viditeľnosť celej svetelnej sústavy, a to v závislosti od denných a meteo podmienok, až približne o 20 percent,” vysvetlil vedúci oddelenia svetelno-zabezpečovacích zariadení Letiska M. R. Štefánika Marek Podmanický. „Tieto zmeny majú priamy vplyv na bezpečnosť v civilnom letectve tým, že znižujú pravdepodobnosť straty vizuálneho vedenia pilota počas priblíženia a pristátia,“ dodal Podmanický.

Zaujímavé štatistiky z výstavby svetelno-približovacej sústavy PALS 22:

 • počas stavebných prác sa natiahlo 15 km vysokonapäťových káblov,
 • inštalovalo sa 222 kusov svetelných návestidiel,
 • osadilo sa 214 kusov izolačných transformátorov,
 • doviezlo sa 2 240 m3 zeminy,
 • použilo sa 7 850 kg ocele,
 • spotrebovalo sa 229 m3 betónu,
 • na stavbe sa odpracovalo viac ako 450 hodín,
 • do celého projektu bolo zapojených viac ako 50 pracovníkov rôznych profesií a zamerania,
 • pracovalo sa pri teplotách vzduchu od 5°C do 20 °C,
 • približovacia svetelná sústava bola podrobená 24 hodinovému záťažovému testu na plný výkon, 2 hodinám letového overovania a pozemnej kontrole,
 • počas testovania boli návestidlá zapnuté viac ako 80-krát,
 • namontovalo sa 16 ks špeciálnych krehkých stožiarov – najvyšší stožiar dosahuje výšku 8 860 mm,
 • spotrebovalo sa viac ako 780 kW hodín elektrickej energie počas testovania a skúšok.

Letisko M. R. Štefánika má dve vzletovo-pristávacie dráhy – hlavnú dráhu 13-31 a vedľajšiu dráhu 04-22. Svetelné-približovacie sústavy sa nachádzajú pred pristávacími dráhami 31 a 22.