Na letisku v Bratislave cvičili zásah pri leteckej nehode

Na letisku v Bratislave cvičili zásah pri leteckej nehode

– Nacvičiť si komplexný zásah pri leteckej mimoriadnej udalosti. To bolo cieľom cvičenia, ktoré sa konalo na Letisku M. R. Štefánika v utorok 29. mája 2018 v podvečerných hodinách za účasti zložiek podieľajúcich sa na záchranných prácach a takmer 150 figurantov.

Na letisku simulovali haváriu lietadla fiktívnej leteckej spoločnosti, pri ktorej došlo k požiaru podvozku lietadla. Simulovaná nehoda si vyžiadala desiatky ťažko i ľahko ranených, aj mŕtvych.

„Cieľom takéhoto cvičenia je byť na prípadnú mimoriadnu udalosť čo najlepšie pripravený,“ ozrejmil predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec. „Účelom cvičenia je vykonať komplexný nácvik mimoriadnej udalosti v spolupráci so zložkami podieľajúcimi sa na záchranných prácach, preveriť reakčné časy oddelenia hasičskej a záchrannej služby letiska či preveriť informačný tok a odozvy interných a externých zložiek na núdzový stav,“ doplnil Pojedinec.

Cvičenie sa konalo na hlavnej dráhe letiska 13-31 s využitím lietadla Tupolev TU154M patriaceho Leteckému útvaru MV SR. Nácvik zorganizovalo letisko v spolupráci s občianskym združením Salus Vitalis. V reálnom časovom slede sa cvičenia zúčastnili organizácie Life Star Emergency, Slovenský Červený kríž, Asociácia samaritánov SR, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy či operačné strediská hasičského a policajného zboru. Rôzne typy zranení predstieralo stopäťdesiat maskovaných figurantov. Komplexné letiskové cvičenie mimoriadnych udalostí sa musí na letiskách konať podľa predpisov raz za dva roky.