Na letisku pribudli prebaľovacie pulty pre zdravotne znevýhodnených

– Letisko M. R. Štefánika doplnilo svoju ponuku služieb o špeciálne prebaľovacie pulty pre väčšie deti či dospelých so zdravotným znevýhodnením. Nachádzajú sa v odletovej aj v príletovej hale letiska v miestnosti pre matky s deťmi.

Na letisku pribudli prebaľovacie pulty pre zdravotne znevýhodnených

Letisko tak vyšlo v ústrety požiadavke občianskeho združenie OZ Meli Beli a zabezpečilo inštaláciu zariadení, ktoré uľahčujú manipuláciu so staršími deťmi či dospelými so špeciálnymi potrebami pred odletom z Bratislavy.

„Mnoho detí so špeciálnymi potrebami je plienkovaných po celý život, čo je problémom pri prebaľovaní na cestách, keď deti odlietajú do zahraničia na rôzne rehabilitácie, terapie alebo operácie,“ vysvetlila Andrea Škovierová Dragošeková z občianskeho združenia OZ Meli Beli, matka 11-ročnej dcéry Melánie so zdravotným znevýhodnením. „Sme veľmi vďační, že Letisko Bratislava vyšlo v ústrety rodinám detí so špeciálnymi potrebami a inštalovalo takéto prebaľovacie pulty vo svojich priestoroch, ktoré zabezpečia väčší komfort matkám a ich deťom pri odletoch z Bratislavy. Neslúžia len na prebaľovanie detí, ale aj na cievkovanie alebo prezlečenie imobilných detí,“ doplnila.

Na letisku sú umiestnené dva prebaľovacie pulty – v neverejnej časti odletovej haly letiska za bezpečnostnou kontrolou (v blízkosti hraničnej/pasovej kontroly) a v príletovej hale letiska pri batožinových pásoch. Okrem toho sa na letisku nachádzajú aj kontaktné miesta pre privolanie asistenčnej služby pre zdravotne znevýhodnených.

Hodina parkovania zdarma pre držiteľov preukazu ŤZP

Držitelia preukazu ŤZP majú od 1. júla 2024 bezplatné parkovanie na letisku počas 1 hodiny na parkovisku P1, slúžiacom pre krátkodobé parkovanie. Uplatniť si hodinové parkovanie zadarmo z krátkodobého parkovania je možné len pri platení parkovného v hlavnej pokladni na parkovisku P2 (unimobunka) po predložení preukazu ŤZP. Po zaplatení parkovného v automatických pokladniach si už nie je možné následne zľavu uplatniť.