Lety do Španielska, Talianska, Írska a z nich povolené

– Od pondelka 6. júla je možné využiť lety do Španielska, Talianska, Írska, okrem nich tiež do Grécka, Cypru či Bulharska. Po prílete z bulharských destinácií Burgas a Sofia je potrebné absolvovať domácu izoláciu a test na koronavírus.

Lety do Španielska, Talianska, Írska a z nich povolené

Viac informácií v správe NOTAM:

C1111/20  2020-07-06 12:00 - 2020-10-06 23:59 EST LZBB FIR

COVID-19: OBMEDZENIA LETU

CIVILNE LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI INEHO STATU A S MIESTOM

PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE.

TO NEPLATI PRE:

1. LETY LIETADIEL NA LETECKU PREPRAVU NAKLADU A POSTY

2. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH

A ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA

3. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV

4. LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

5. LETY NA HUMANITARNE UCELY

6. LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM

ORGANOM

7. TECHNICKE A PREMIESTNOVACIE LETY

8. VSETKY LETY LIETADIEL NA PALUBE S CESTUJUCIMI S PRECHODNYM

ALEBO TRVALYM POBYTOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S POZNAMKOU

REPATRIACIA VO FPL

9. TECHNICKE MEDZIPRISTATIE NA NEOBCHODNE UCELY S CIELOM DOPLNENIA

PALIVA ALEBO Z DOVODU MIMORIADNEJ ALEBO NUDZOVEJ SITUACIE BEZ

MOZNOSTI NASTUPENIA ALEBO VYSTUPENIA CESTUJUCICH, NALOZENIA

ALEBO VYLOZENIA NAKLADU

10. LETY NA ZABEZPECENIE HOSPODARSKEJ A SOCIALNEJ FUNKCIE STATU

SO SUHLASOM MINISTRA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

11. VSETKY LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI AUSTRALIE, RAKUSKA,

BELGICKA, BULHARSKA, CINY, CHORVATSKA, CYPRU, CESKEJ REPUBLIKY,

DANSKA, ESTONSKA, FAERSKYCH OSTROVOV, FINSKA, FRANCUZSKA,

NEMECKA, GRECKA, ISLANDU, IRSKA, TALIANSKA, JAPONSKA, LOTYSSKA,

LICHTENSTAJNSKA, LITVY, MADARSKA, MALTY, MONAKA, CIERNEJ HORY,

HOLANDSKA, NOVEHO ZELANDU, NORSKA, POLSKA, KOREJSKEJ REPUBLIKY,

SLOVINSKA, SPANIELSKA ALEBO SVAJCIARSKA A S MIESTOM PRISTATIA

NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.