Letisko privítalo nový záchranný a hasičský automobil Panther 6 x 6

– Minister Dopravy a výstavby SR Andrej Doležal slávnostne inauguroval do prevádzky nový záchranný a hasičský automobil Panther 6x6 pre Letisko M. R. Štefánika. Automobil v danom špecifickom prevedení s hasiacim ramenom je jediný svojho druhu na Slovensku a na bratislavskom letisku sa v prípade potreby postará o bezpečnosť všetkých cestujúcich, vládnych predstaviteľov SR či vzácne návštevy.

Letisko privítalo nový záchranný a hasičský automobil Panther 6 x 6

Po niekoľkých rokoch tak doplní hasičský vozový park automobil, ktorý spĺňa najnovšie štandardy na bezpečnosť. Panther 6x6 je určený na aktívne zásahy pri požiaroch na letisku a na asistenciu a ochranu zásahového tímu pri evakuácii cestujúcich. Na inaugurácii automobilu sa okrem ministra MDV SR, Ing. Andreja Doležala zúčastnili aj predstavitelia bratislavského letiska spolu s členmi Hasičskej a záchrannej služby.

„Bezpečnosť cestujúcich a, samozrejme, aj personálu letiska je pre nás prvoradá, a preto som veľmi rád, že letiskoví hasiči budú mať k dispozícii špičkové moderné vybavenie. Zároveň ale dúfam, že ho nebudú musieť využívať príliš často,“ povedal minister Dopravy a vstavby SR, Andrej Doležal.

„V prvom rade sa chcem poďakovať MDV SR, ktoré nám udelením finančného príspevku umožnilo samotné zaobstaranie nového záchranného a hasičského automobilu, ktoré je svojimi parametrami špičkou na Slovensku i v zahraničí. Verím, že sa nájdu prostriedky aj na výmenu ostatných záchranných a hasičských automobilov, z ktorých doteraz najmladšie auto bolo z roku 2006 a najstaršie z roku 1989,“ dodáva generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska, Ing. Dušan Keketi.

Súčasťou nového záchranného a hasičského automobilu je špeciálne hasiace rameno výsuvné do výšky 16,5 metra. Vyznačuje sa rýchlou akceleráciu vďaka veľkému počtu koní v pomere k váhe, výbornou maximálnou rýchlosťou, extrémnou mobilitou a spoľahlivým brzdným systémom, ktorý umožňuje posádke, aby bezpečne dorazila do miesta zásahu aj za extrémnych a náročných podmienok. Dizajnovo zaujímavý Panther 6x6 má výkon motora 750 koní, s maximálnou rýchlosťou 120 km za hodinu, s objemom nádrže na vodu 11 000 litrov. Výkon čerpadla predstavuje 8000 litrov za minútu a dokáže zrýchliť v priebehu 32 sekúnd z 0 na 80 kilometrov za hodinu. Panther 6x6 využíva hasiace látky akými sú voda, penotvorný roztok a hasiaci prášok. Toto vozidlo je technicky navrhnuté tak, aby hasiči skrátili reakčný čas pri zásahoch na minimum.

Hasičská záchranná služba, Letisko M. R. Štefánika

Základnou úlohou Hasičskej a záchrannej služby (HZS) je záchrana ľudských životov v prípade leteckej nehody alebo incidentu, hasenie a organizácia záchranných prác pri požiaroch alebo iných nežiadúcich udalostiach v objektoch a priestoroch letiska. Výhodná poloha hasičskej stanice, ležiacej pri križovaní vzletových a pristávacích dráh, umožňuje hasičskej jednotke dosiahnuť trojminútový reakčný čas pre dosiahnutie najvzdialenejšieho prahu vzletových a pristávacích dráh.

Počet členov HZS na letisku je 42, k dispozícii majú 4 záchranné a hasičské automobily. Najstaršie slúžiaci hasič pôsobí na letisku od roku 1985, teda 37 rokov!