Letisko M. R. Štefánika sa stalo členom ACI Europe

– Letisková spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) sa v marci 2022 stala členom medzinárodného združenia európskych letísk Airports Council International – ACI Europe. Združenie ACI Europe je prestížnym zoskupením letísk, združujúcim viac ako 500 letísk v päťdesiatich piatich krajinách Európy.

Letisko M. R. Štefánika sa stalo členom ACI Europe

„Bolo naším cieľom patriť do zoskupenia európskych letísk a môcť sa vďaka tomu aktívne zúčastňovať odborných diskusií, ktoré ACI Europe zastrešuje,“ vyjadril sa generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi. „Členstvo v ACI Europe pomáha letiskám zjednotiť postupy v pokrízovom období spojenom s pandémiou koronavírusu, je spoločným hlasom letísk pri tvorbe legislatívy na úrovni EÚ a poskytuje členský informačný servis k aktuálnym témam v leteckom odvetví. Zároveň otvára aj dôležité témy, akými sú dlhodobá udržateľnosť letísk, karbónová neutrálnosť, brexit, no umožňuje aj školenia pre zamestnancov letísk,“ vymenoval generálny riaditeľ.

Zoskupenie Airports Council International bolo založené v roku 1991 a je jediným celosvetovým združením letísk, ktoré zastupuje napríklad obchodné záujmy letísk vo vzťahu k vládnym inštitúciám. Vyvíja tiež štandardy a prevádzkové normy na letiskách, organizuje školenia a tréningy pre zamestnancov letísk či poskytuje rady a informácie jednotlivým letiskám. Angažovalo sa v pomoci letiskám a koordinácii postupov počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, ako aj v aktuálne prebiehajúcom vojenskom konflikte, ktorý zasiahol okrem iného i ukrajinské letiská.

Centrála ACI World sídli v Montreali, v Kanade. Združenie zoskupuje viac ako 2 400 medzinárodných letísk v 175-tich krajinách sveta. Medzinárodné združenie letísk má celosvetovo päť regionálnych kancelárií – ACI Afrika so sídlom v Kasablanke v Maroku, ACI Asia-Pacific so sídlom v Hong-Kongu v Číne, ACI Latin America-Caribbean so sídlom v Paname, ACI North America so sídlom vo Washingtone, v Spojených štátoch amerických a ACI Europe so sídlom v Bruseli, v Belgicku. Ku koncu marca 2022 bolo členmi Medzinárodného združenia letísk v Európe (ACI Europe) celkovo 209 letísk a prevádzkovateľov letísk, ktorí zastupovali spolu 532 letísk a heliportov v Európe.