Letisko bude koncom apríla kvôli rekonštrukcii dráh uzatvorené

Letisko bude koncom apríla kvôli rekonštrukcii dráh uzatvorené

– Letisko BTS bude v období od 21. apríla 2020 do 1. mája 2020 uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie križovatky vzletovo-pristávacích dráh 04-22 a 13-31. V tomto období sa na letisku neuskutočnia žiadne lety, o čom boli leteckí dopravcovia vopred informovaní a na dané obdobie lety nepredávajú.

Obe vzletovo-pristávacie dráhy letiska (dráha 04-22 a dráha 13-31) boli vynovené v 80.tych rokoch minulého storočia so životnosťou približne 30 rokov. V súčasnosti si už vyžadujú rekonštrukciu, ktorú letisko postupne vykonáva po etapách už štvrtý rok za sebou. Kým po minulé roky sa rekonštruovala vždy časť jednej z dráh s prevádzkou letov z druhej dráhy, v období od 21. apríla do 1. mája tohto roka sa plánuje rekonštruovať časť dráhy, kde sa obe vzletovo-pristávacie dráhy križujú. Z toho dôvodu bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety, v prevádzke ostanú len heliporty a odbavovacia plocha.

„Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú pravidelné a nepravidelné charterové lety, boli o uvedenej uzávere informované s dostatočným časovým predstihom. Z toho dôvodu neponúkajú počas daných 11 dní z Bratislavy žiadne lety,“ informoval generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Rekonštrukcia križovatky dráh bude prebiehať v troch etapách. V týždni od 13. do 20. apríla budú prebiehať prípravné práce na vzletovo-pristávacej dráhe 04-22, ktorých súčasťou bude búranie cementovo-betónových dosiek. V tom období bude letisko uztvárané na 6 hodín v nočných hodinách, čo však pravidelné lety neovplyvní.

Samotná rekonštrukcia križovatky dráh sa začne 21. apríla o 10. hodine a potrvá do 1. mája 2020 do 18. hodiny. Počas uzávery letiska v danom období budú prebiehať na križovatke vzletovo-pristávacích dráh búracie práce, odvoz cementovo-betónového krytu, rezanie dosiek, kladenie nového cementovo-betónového krytu, osádzanie osového osvetlenia či nástrek denného značenia. V tomto období sa na letisku neuskutočnia žiadne lety, riadna prevádzka na letisku (prílety a odlety) sa začne po 18. hodine, kedy je už napríklad plánovaný odlet do Moskvy dopravcom Pobeda a ďalšie lety.

V záverečnej tretej etape koncom mája sa počas nočných zmien ešte dokončia zálievky špár asfaltovou zálievkou, čo však už na pravidelné lety nebude mať vplyv.