Európsky Deň 112 sa konal tento rok na Letisku M. R. Štefánika

Európsky Deň 112 sa konal tento rok na Letisku M. R. Štefánika

– Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek pripravila aktivity pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Bratislave v priestoroch letiskovej haly, kde sa v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovala činnosť záchranných zložiek.

Slovenská republika sa už 15 rokov pravidelne zapája do aktivít ED 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA na 11. február (tento rok pripadá 11. február na nedeľu).

Sekcia krízového riadenia MV SRv spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek pripravila aktivity pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Bratislave v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika, 09. februára 2018 od 10.00 hod do 14.00 hod, kde sa v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovala činnosť záchranných zložiek.

Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Návštevníci ED 112 sa mohli počas prezentácie oboznámiť sa so zaujímavou  prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska, s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a sekcie krízového riadenia.

Svoju každodennú záchranársku prácu predvedú hasiči. Ďalej si pre širokú verejnosť pripravili aj prezentáciu kompletného zásahového odevu s možnosťou jeho vyskúšania, ale aj prehliadku automobilovej a hasičskej techniky, ako napr.:

  • 1 ks AHZS 1A MB Vario, (parkovisko)
  • 1 ks MB Sprinter 416, EČV: BA 893 IH (červená sanitka ,,Chuan“) (parkovisko)
  • 1 ks Toyota Land Cruiser + čln Marine (trávnatá plocha)
  • 1 ks Štvorkolka Polaris IPS Ranger XP 900 (vnútorný priestor pri stanovišti HaZZ)
  • 1 ks Šesťkolka Polaris IPS Ranger XP 800 (trávnatá plocha)

Zo strany polície bola edukačnou formou návštevníkom ozrejmená práca polície a využívanie integrovaného záchranného systému, používania linky 112, oboznámiali sa a dozvedeli cenné informácie o práci policajta, k dispozícii bola aj videoprojekcia o práci Krajského riaditeľstva PZ. Okrem pexies s policajnou tematikou, reflexných prvkov, fotografií policajných psov či kukláčov, ktoré si deti za splnené úlohy odniesli zo stanovišťa, mohli v exteriérovej časti letiska vidieť  výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky a ďalej mohli nahliadnuť do policajného auta a oboznámiť sa s  jeho vybavením.

Ďalšou zaujímavosťou pre širokú verejnosť bola prezentácia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý  sa venuje informovaniu detí z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Predstavil vzdelávaciu brožúru a DVD Záchranárik, ktoré sa orientujú na témy, ako sú napr. nástrahy internetu, telefónne číslo 112, hasiči, polícia, záchranka, drogová prevencia či opis zlodeja. Súčasťou prezentácie bola aj účasť preventistu s terapeutickým psom. Deťom MV SR ukázalo aj mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Predstavená bola tiež jedna z hlavných tém, ktorej sa odbor primárne venuje – obchod s ľuďmi. Pripravených bolo niekoľko súťažných otázok o vecné ceny.

Zamestnanci kontrolného a chemického laboratória vo svojom vozidle predvedú meracie prístroje, ktoré využívajú pri svojej každodennej činnosti. Vysvetlia im princíp fungovania prístrojov, čo všetko dokážu zmerať a aké údaje a výstupy z meraní sú, čo znamenajú a na čo slúžia. Ďalej im predvedú svoje ochranné odevy, ktoré používajú pri práci, aké masky sa používali v minulosti a aké sa používajú teraz a ďalšie zaujímavosti zo svojej každodennej práce.

Zamestnanci koordinačného strediska, sekcie krízového riadenia a odboru krízového riadenia Bratislava si pre širokú verejnosť pripravili prezentáciu o úlohách a fungovaní činnosti koordinačných stredísk, práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prezentáciu   formou informačného letáku o možnosti používania sms na číslo tiesňového volania 112. Pre návštevníkov sú okrem zaujímavej prezentácie pripravené aj rôzne propagačné predmety, ako napr. reflexná vesta, páska, pexeso, bludisko, mini kalendáre, šiltovka s logom 112, sťahovací reflexný vak a pod.