15 najčastejších chýb Slovákov pred odletom na dovolenku

15 najčastejších chýb Slovákov pred odletom na dovolenku

– Letná dovolenková sezóna je už v plnom prúde. Každoročne sa však dovolenka pre mnohých Slovákov skončí ešte pred samotným odletom, preto, že cestujúcemu nie je umožnený odlet pre niektorý z nasledujúcich dôvodov. Letisko M. R. Štefánika preto upozorňuje dovolenkárov, aby sa vyvarovali týchto chýb:

 

1, NEPLATNÝ CESTOVNÝ PAS

Neraz sa stane, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade cestujúcemu nie je umožnený odlet. Prichádza tak o zaplatenú dovolenku aj letenku.

2, NEDOSTATOČNÁ DĹŽKA PLATNOSTI CESTOVNÉHO PASU

Pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť ešte i niekoľko mesiacov po prílete do krajiny. Ak cestujúci nemá dostatočne dlho platný pas, rovnako mu nie je umožnený odlet.

Podmienky pre vstup do dovolenkových krajín:

Albánsko – platnosť pasu aspoň 3 mesiace,

Cyprus – pre južný Cyprus platnosť pasu počas pobytu, pre severný Cyprus pri letoch cez Turecko platnosť pasu aspoň 150 dní,

Egypt – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po prílete do krajiny, víza sa získavajú po prílete do krajiny,

Izrael – platnosť pasu počas pobytu,

Jordánsko – platnosť pasu 6 mesiacov po návrate z krajiny,

Kapverdské ostrovy – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po prílete do krajiny,

Macedónsko – platnosť pasu/ID aspoň 90 dní po prílete,

Maroko – platnosť pasu počas pobytu,

Turecko – platnosť pasu aspoň 150 dní po návrate (5 mesiacov), netreba víza,

Omán – platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po návrate, víza sa získavajú po prílete do krajiny,

Spojené arabské emiráty – platnosť pasu aspoň 3 mesiacov po prílete, netreba víza,

Tunisko – platnosť pasu počas pobytu, netreba víza.

3, NEPLATNÝ ALEBO NEDOSTATOČNE DLHO PLATNÝ PAS DIEŤAŤA

Nestačí skontrolovať platnosť pasu a dĺžku platnosti pasu len dospelým osobám. Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu. Deťom mladším ako 6 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 2 roky. Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín platí, že pas musí byť platný ešte aspoň 6 mesiacov po prílete do destinácie!

4, STRATENÝ A ZNOVU NÁJDENÝ CESTOVNÝ PAS

POZOR! Ak ste svoj pas nevedeli dlho nikde nájsť, nahlásili stratu na polícii a vybavili si nový doklad, no svoj pôvodný cestovný pas ste medzičasom našli, už naň neodletíte! Takýto pas je považovaný za neplatný! Pri odlete preto použite už svoj nový cestovný pas.

5, ZABUDNUTÝ PAS V KOPÍRKE

Často sa stretávame s tým, že si dovolenkári zabúdajú svoje cestovné doklady (pas, občiansky preukaz) v kopírovacom stroji, keď si boli dať pred odletom robiť fotokópie týchto dokladov. Na letisko tak prišli bez nich, alebo len so samotnou fotokópiou. Upozorňujeme dovolenkárov, aby si dali na to veľký pozor, keďže bez platného originálu cestovného dokladu neodletia. Fotokópia dokladu nie je pri odlete akceptovaná.

6, ZBALENIE SA DO SPOLOČNEJ BATOŽINY

Každý cestujúci sa musí spravidla pobaliť do vlastnej batožiny. Aj dopravca Smartwings, ktorý doposiaľ povoľoval pri spoločnom cestovaní rodín združovanie hmotností batožín, zmenil v roku 2019 svoje pravidlá prepravy batožín a sčítavanie hmotností kufrov už neumožňuje. Ak sa rodina zbalí do jedného spoločného kufra so sčítanou hmotnosťou dvoch menších batožín, dopravca si bude účtovať dodatočný poplatok.

7, RÔZNE PRIEZVISKÁ ŽENY PRED SVADBOU A PO SVADBE

Letné mesiace sú obdobím svadieb a svadobných ciest. Ženy si však musia dať pozor na to, že ich priezvisko musí byť rovnaké na letenke ako na cestovnom doklade – občianskom preukaze či pase. Rovnako priezvisko cestujúcej nahlásené v cestovnej kancelárii musí byť zhodné s priezviskom na cestovnom doklade. Ak sa priezviská jednej osoby rôznia, stráca nárok na odlet. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko.

8, CHÝBAJÚCE POTVRDENIA V TEHOTENSTVE, PRI ZLOMENINÁCH A PRI ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÁCH

Letecké spoločnosti vyžadujú v prípade tehotenstva ženy, a pri zdravotných komplikáciách, potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave cestujúceho musí byť na predpísanom formulári leteckej spoločnosti, ktorou cestujúci letí, tzv. Travel Clearance form, Fit to fly, MEDIF (Medical Information Form). Obvykle nájdete tento formulár na webovej stránke leteckej spoločnosti, a to v sekcii Prepravné podmienky. V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckou spoločnosťou, nemusí byť pripustený na odlet.

Potvrdenie o zdravotnom stave musí mať cestujúci pri sebe pri vybavení na check-in pulte a počas celej doby letu. Napr. spoločnosť SmartWings ho vyžaduje v týchto prípadoch:

 • infarkt myokardu (21 dní a menej pred cestou),
 • mŕtvica (10 dní a menej pred cestou),
 • novonarodené deti (7 dní a menej od pôrodu)
 • choroba z dekompresie,
 • pneumotorax (14 dní a menej od udalosti),
 • požiadavka na službu nosítok/pri cestovaní s inkubátorom,
 • potreba zdravotníckeho kyslíku počas letu,
 • neschopnosť pri sedení udržať vzpriamenú pozíciu,
 • poranenia hlavy (14 dní a menej od udalosti),
 • zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín),
 • sadra (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín),
 • nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do 34. týždňa),
 • nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do 28. týždňa),
 • ťažká žilová trombóza,
 • ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať so sprievodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo),
 • akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní).

Lekárske potvrdenie alebo iný hodnoverný doklad (napr. preukaz pacienta) sa odporúča ukázať na bezpečnostnej kontrole v prípade, že má cestujúci v tele voperovaný kovový predmet, kardiostimulátor, potrebuje inzulínové perá a pod. Potvrdenie by malo byť v slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí byť úradne overené, spravidla nemá predpísaný vzor.

9, POMÝLENIE SI LINKY A ČASU LETU

Počas dňa sa na Letisku M. R. Štefánika uskutoční neraz niekoľko odletov do tureckej Antalye, egyptskej Hurghady či bulharského Burgasu. Cestujúci tak musí sledovať nie len destináciu, do ktorej letí, ale aj číslo linky, číslo nástupnej brány a presný čas odletu. Zaznamenali sme už prípady, keď cestujúci svoj let zmeškali z dôvodu, že stáli v nesprávnom rade na nástup do lietadla.

10, NEPOČÚVANIE HLÁSENÍ LETISKA

Konkrétne mená cestujúcich na dostavenie sa na odlet sa spravidla nevyhlasujú. Nespoliehajte sa preto na to, že vás na nástup na let vyzvú menovite letiskovým rozhlasom. Je na zodpovednosti každého cestujúceho, aby sa na nástup dostavil včas. Sledujte preto na informačných tabuliach stav vášho letu. Zároveň pozorne počúvajte každé hlásenie letiskového rozhlasu týkajúce sa Vášho letu. Ak sa koná nástup, tzv. boarding, ihneď sa dostavte k nástupnej bráne.

11, NESKORÝ PRÍCHOD KU NÁSTUPNEJ BRÁNE

Nástup na odlet, tzv. boarding, sa začína približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla. Na nástup do lietadla sú cestujúci vyzvaní letiskovým rozhlasom. Nástupná brána sa však uzatvára spravidla 30 či 20 minút pred odletom a nie až v čase samotného odletu lietadla. Ak sa cestujúci dostaví na nástup neskoro, stráca nárok na odlet a nemá nárok na vrátenie ceny letenky, ani na náhradný let.

12, NESKORÝ PRÍCHOD NA LETISKO

Odporúčame cestujúcim, aby sa na odlet dostavili 2 hodiny pred odletom. Vybavenie na check-in pulte, prechod bezpečnostnou kontrolou, a pri odletoch do krajín Neschengenu aj hraničnou/pasovou kontrolou, si vyžaduje určitý čas. Ak príde cestujúci na letisko neskôr, nemusí mať dostatok času na absolvovanie všetkých nevyhnutných úkonov.

13, POSILNENIE SA ALKOHOLOM PRED ODLETOM

Radosť z odletu na dovolenku s kamarátmi neraz cestujúci oslavujú už na letisku alkoholom. Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, takémuto cestujúcemu nie je umožnený odlet.  Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky či náhradný let.

14, ZAKÁZANÉ PREDMETY V PRÍRUČNEJ BATOŽINE A TEKUTINY NAD LIMIT

Medzi predmety, ktoré cestujúci nemôže mať v príručnej batožine, patria rôzne napodobeniny zbraní, granátov, nábojov, a to či už v tvare prívesku na krk, alebo príveskov na opasok. Patria sem i detské hračkárske zbrane – vodné pištole, ale aj tenisové rakety. Práve tieto predmety sú tými, ktorých sa musia cestujúci na bezpečnostnej kontrole najčastejšie vzdať, a ktoré si už následne nemožno vyzdvihnúť.

Na dovolenku sa do príručnej batožiny neoplatí pribaliť si ani fľaša alkoholu či vína. I naďalej totiž platí, že tekutiny, pasty, gély, spreje možno mať v príručnej batožine umiestnené len v objeme do 100 ml alebo 100 gramov, uzatvorené v plastovom ZIPP vrecku s max. kapacitou 1 liter. Sem sa radia aj potraviny, akými sú bryndza, treska, nátierky, paštéty, maslo a iné.

Ak si želá cestujúci takéto predmety a potraviny prepraviť, musí ich umiestniť do podanej, nie príručnej batožiny.

15, NETRPEZLIVOSŤ PRI VYBAVENÍ ČI MEŠKANÍ LETU

Vybavenie cestujúcich na odlet – check-in – je pred odletom nevyhnutný proces, ktorý si vyžaduje časový priestor a zároveň i trpezlivosť cestujúcich. Zbytočne si tak kaziť dovolenku nervozitou.

V letectve sú zároveň bežné, hoci nie je veľmi časté, i dlhšie meškania letov z dôvodu neskorého príchodu lietadla z predchádzajúcej destinácie či z technického dôvodu. Počiatočná nepríjemnosť pre pasažierov však pre nich prináša neraz pozitívne dôsledky, a to finančné kompenzácie od leteckej spoločnosti, na ktoré má cestujúci nárok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybaví ročne približne 27 000 letov a k meškaniam prichádza len v ojedinelom množstve prípadov. Medializácia a sťažnosti cestujúcich odlet neurýchlia, letecká spoločnosť však robí všetko pre to, aby bol i omeškaný let bezpečný a doviedol dovolenkárov za vytúženým oddychom.