100 ROKOV LETISKOVEJ METEOROLOGICKEJ STANICE V BRATISLAVE

– Rovnú storočnicu oslavuje v januári 2022 významná slovenská meteorologická (klimatologická) stanica, ktorá sa nachádza na našom letisku v Bratislave.

100 ROKOV LETISKOVEJ METEOROLOGICKEJ STANICE V BRATISLAVE

Naša profesionálna letecká stanica presne 100 rokov zbiera pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) údaje o počasí na súčasnom letisku (v minulosti aj na starom letisku vo Vajnoroch).

Meteorologická stanica Bratislava-letisko vznikala podľa SHMÚ s predpokladom stať sa jedným z pilierov meteorologickej siete v rámci Slovenska a svoje poslanie dodnes napĺňa plnohodnotne; možno ju charakterizovať ako základnú, dlhodobo kvalitnú a spoľahlivú stanicu, predstavujúcu jeden z klimatologicky najdôležitejších bodov na mape staničnej siete u nás.

 

SHMÚ: Z pohľadu leteckej meteorológie ide o historicky najvýznamnejšie, aj dnes centrálne pracovisko v našej krajine. Určitý čas bolo dokonca jediným pracoviskom na území dnešného Slovenska, vydávajúcim predpovedné informácie o počasí. Naďalej, až do dnešných dní, je Bratislava-letisko poprednou profesionálnou synoptickou stanicou so zabezpečenou nonstop prevádzkou.

 

Zaujímavosti o stanici nájdete na stránke SHMÚ tu:

https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1188