Cestujúci so zdravotným znevýhodnením, neváhajte letieť, na letisku aj v lietadle ste vítaní

– Patríte medzi zdravotne znevýhodnených alebo letecky cestujete s blízkym so zdravotným znevýhodnením? Na Letisku M. R. Štefánika sme zabezpečili asistenčné služby, parkovacie miesta na krátkodobé zastavenie aj bezbariérový prístup tak, aby bol váš odlet, či odlet vášho príbuzného, bezproblémový.

Cestujúci so zdravotným znevýhodnením, neváhajte letieť, na letisku aj v lietadle ste vítaní

Preprava cestujúcich so zníženou mobilitou

Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom podľa Nariadenia EP a Rady č. 1107/2006. Na asistenčné služby má nárok cestujúci, ak:

- potrebuje asistenciu pri príchode na letisko a počas doby na letisku,

- potrebuje asistenciu pri výstupe po schodoch do lietadla, ale dokáže sám prejsť na pridelené miesto,

- je úplne imobilný a potrebuje asistenciu až po umiestnenie na sedadlo v lietadle,

- potrebuje asistenciu – v prípade slepoty, hluchoty, mentálneho ochorenia a pod., no nevyžaduje prepravu na invalidnom vozíku.

Na využitie asistenčných služieb na bratislavskom letisku treba dodržať nasledovný postup:

Cestujúci, ktorí vyžadujú asistenčné služby, musia túto skutočnosť ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti - či už prostredníctvom webovej stránky (ideálne už pri rezervácii letenky) alebo cez call centrum, resp. treba oznámiť túto skutočnosť cestovnej kancelárii/agentúre.

Po príchode na letisko cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadá kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa nachádza pri hlavnom vchode do odletovej aj príletovej haly, je viditeľne označené piktogramom a nápisom “Kontaktné miesto pre asistenčné služby”.  Je vybavené zvončekom a odposluchom. Pomocou určeného telefónu ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku. Pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách na letisku až po nastúpenie cestujúceho na palubu lietadla.

Parkovanie na letisku pre imobilných

Prvý kontakt imobilného cestujúceho s letiskom je na parkovisku, respektíve na prejazdovej komunikácii priamo pred terminálom. Letisko Bratislava zabezpečilo pre imobilných cestujúcich vyhradené parkovacie miesta na parkovisku pre dlhodobé parkovanie a zároveň aj na parkovisku pre krátkodobé parkovanie priamo pred vstupnými dverami do terminálu. Osobám so zníženou pohyblivosťou a zdravotným postihnutým je vjazd pred terminál umožnený po legitimovaní sa preukazom ŤZP. Držitelia ŤZP preukazu majú umožnené 2-hodinové parkovanie na parkovisku P1 a P2 zadarmo. Pri odchode z parkoviska je potrebné ukázať ŤZP preukaz operátorovi na parkovisku P2.

 

Foto: BTS