Kontakt

PREVÁDZKOVÁ DOBA

pracoviska Bezpečnostné systémy a režimy

Pondelok od 08:00 hod. - do 15:00 hod.
Utorok od 08:00 hod. - do 15:00 hod.
Streda od 08:00 hod. - do 15:00 hod.
Štvrtok n e s t r á n k o v ý  d e ň
Piatok od 08:00 hod. - do 12:00 hod.

Kontakt: +421 2 3303 3142, vstupnyrezim@bts.aero

Mimo prevádzkových hodín kontaktujte bezpečnostný dispečing: +421 2 3303 3143, ssu@bts.aero

Kancelária vstupného režimu sa nachádza na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, v administratívnej časti budovy, na prvom poschodí, číslo dverí 2.034.