Informácie

Letecký obchod

Náš tím pre letecký obchod má za úlohu aktívne prispievať k stabilite existujúcich a k rozvoju nových leteckých spojení z/do Bratislavy. Leteckým spoločnostiam ponúkame plnú asistenciu pri získavaní a analýze trhových dát, nadväzovaní kontaktov s miestnymi partnermi, ako aj pri celom procese tvorby leteckého spojenia.

Poplatková politika je jasná a prehľadná, ceny sa odvíjajú od hmotnosti lietadla (MTOW) a počtu prepravených cestujúcich. Letisko Bratislava vyberá pristávací poplatok, poplatok za použitie letiska cestujúcimi a parkovací poplatok. Letisko Bratislava nemá zavedený príplatok za bezpečnosť, príplatok za obsluhu cestujúcich so zníženou mobilitou ani žiadne hlukové a ekologické príplatky. Základné sadzby jednotlivých poplatkov sú publikované v Leteckej informačnej príručke (AIP SR).

Kontakty

Pre bližšie informácie kontaktujte náš tím pre letecký obchod na [email protected].

Pre zabezpečenie obsluhy ad hoc / nepravidelných letov kontaktujte [email protected].

Pre návrh zmluvných podmienok na obsluhu série chartrových letov kontaktujte [email protected].