Informácie

Letecký obchod

Hlavným poslaním leteckého obchodu letiska Bratislava je prispievať k stabilite existujúcich liniek a rozvíjať sieť nových leteckých spojení z bratislavského letiska. Náš tím je pripravení poskytnúť komplexnú podporu a ponúknuť pomoc  leteckým spoločnostiam a obchodným partnerom v nasledujúcich oblastiach:

  • analýza a údaje o trhu
  • nadviazanie kontaktov s miestnymi partnermi
  • podpora procesu tvorby rozvoja nových liniek
  • marketingová podpora nových pravidelných leteckých spojení 

Systém letiskových poplatkov je nastavený transparentne a prehľadne s cenami stanovenými na základe hmotnosti lietadla (MTOW) a objemu prepravených cestujúcich. Poplatky na letisku Bratislava zahŕňajú:

  • odplaty za pristátie lietadla
  • odplaty za použitie letiska cestujúcimi
  • odplaty za parkovanie lietadla

Je dôležité poznamenať, že letiskové poplatky letiska Bratislava nezahŕňajú dodatočné poplatky, ako sú bezpečnostné poplatky, poplatky za asistenciu cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a iné.

Kontakty

 

Letecký obchod: [email protected]

Ad hoc / nepravidelné lety: [email protected]

Zmluvné podmienky na obsluhu série chartrových letov: [email protected]