Konzultácie s dopravcami

Informácie ku konzultácii s leteckými dopravcami

Zahájenie konzultácie s leteckými dopravcami

Dňa 9. 7. 2024 zahájilo Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) konzultáciu s leteckými dopravcami výzvou na predloženie informácii v súlade s § 3 ods. 1 zákona 213/2019 Zb. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Nižšie je uverejnená oficiálna Výzva na poskytnutie informácií a Príloha č. 1                k uvedenej výzve.

Týmto žiadame leteckých dopravcov o zaslanie vyplnenej Prílohy č. 1 e-mailom na adresu [email protected].

______________________________________________________________________

Dokumenty sú dostupné iba v anglickom jazyku.