Upozornenie na falošné profily letiska na sociálnej sieti Facebook

– Letisko M. R. Štefánika opakovane upozorňuje na falošné profily letiska na sociálnej sieti Facebook (ide napr. o nepravé profily s názvom Bratislava Airport a Bratislava Terminal A). Na týchto nepravých profiloch bratislavského letiska sa ponúka predaj stratenej batožiny za symbolické ceny.

Upozornenie na falošné profily letiska na sociálnej sieti Facebook

Letisko M. R. Štefánika nemá nič spoločné s uvedenými falošnými profilmi na Facebooku, ani s podvodnými ponukami, informáciami a súťažami uverejnenými na týchto stránkach.

Letisko M. R. Štefánika v žiadnom prípade nepredáva žiadne batožiny ani iné predmety, ktoré cestujúca verejnosť zabudla alebo stratila v priestoroch letiska. Letisková spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., na takéto predaje batožín nemá oprávnenie. Užívateľov sociálnych médií ako aj na webovej stránke letiska upozorňujeme, aby boli v prípade takýchto ponúk obozretní, prípadne si preverili pravosť ponúk telefonicky alebo emailom na našej informačnej službe, ktorá je k dispozícii 24/7.

Letisková spoločnosť v tomto prípade zvažuje aj právne kroky. Podľa našich informácii, podobné falošné profily na sociálnych sieťach sa vyskytujú na stránkach profilov letísk po celej Európe. Každé nahlásenie takéhoto falošného profilu pomôže k jeho zablokovaniu.

Jedinou oficiálnou stránkou Letiska M. R. Štefánika na sociálnej sieti Facebook je profil s názvom: Letisko Bratislava / Airport Bratislava | Bratislava | Facebook