Rekonštrukcia križovatky dráh letiska sa posunie na rok 2021

– Letisková spoločnosť Letisko M. R. Štefánika nezrekonštruuje križovatku vzletových a pristávacích dráh 04-22 a 13-31 v pôvodne plánovanom termíne od 21. apríla 2020 do 1. mája 2020. Rekonštrukcia križovatky dráh sa odloží o rok, predbežne na jar 2021.

Rekonštrukcia križovatky dráh letiska sa posunie na rok 2021

Dôvodom je potreba prevádzkyschopnosti letiska v krízovom období pandémie, keď je letisko využívané ako letisko pristátia a vzletov repatriačných letov a tiež na dopravu zdravotníckeho materiálu na Slovensko, keďže letisko v Bratislave je súčasťou kritickej dopravnej infraštruktúry štátu.