Na letiskách platia upravené epidemiologické opatrenia

– Útvar vedúceho hygienika rezortu MDV SR po otvorení hraníc s vybranými štátmi aktualizoval epidemiologické opatrenia pre oblasť civilného letectva. Platia na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov.

Na letiskách platia upravené epidemiologické opatrenia

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil opatrenia pre oblasť civilného letectva, ktoré je na letiskách potrebné dodržiavať. Je potrebné:

  • Povinné nosenie ochranných tvárových rúšok (šatka, šál) v celej budove letiska aj na palube lietadla (cestujúci a všetky osoby).
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do terminálu.
  • Zachovávanie sociálnych rozostupov 2 m.
  • Zabezpečenie oznamov pre cestujúcich na vchodových dverách o povinnosti dodržiavať nariadenia (rúška, rozostupy).
  • Zabezpečiť možnosť zakúpenia si rúšok a dezinfekčných gélov na letisku (v odletovej hale sa nachádza automat na rúška, dezinfekciu, možnosť kúpy aj v potravinách Delia).
  • Meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.
  • Zabezpečiť zamestnancom letiska osobné ochranné pracovné prostriedky (rúška, rukavice, okuliare). 
  • Pravidelne dezinfikovať dotykové plochy (kľučky, madlá, vozíky na batožinu).
  • Znefunkčniť aerosólové prístroje (sušiče rúk na wc).

Základným pravidlom zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos (šatkou, rúškom)  v priestoroch letiska, ako aj na palube lietadla. Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné odbavovanie cestujúcich  a batožiny, rovnako aj bezhotovostný predaj na palube. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne 2-metrový odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenie platí pre každý let. Rovnako, každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.

„Vnímam veľmi pozitívne, že sa opäť letecky otvárame svetu. Musíme byť však naďalej obozretní a riadiť sa stanovenými nariadeniami, aby sme aj v oblasti leteckej dopravy mohli prichádzať s ďalšími dobrými správami,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.