Na letiskách platia upravené epidemiologické opatrenia

Na letiskách platia upravené epidemiologické opatrenia Útvar vedúceho hygienika rezortu MDV SR po otvorení hraníc s vybranými štátmi aktualizoval epidemiologické opatrenia pre oblasť civilného letectva. Platia na letiskách, pre cestujúcich, letecký personál aj pre dopravcov.

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR nariadil opatrenia pre oblasť civilného letectva, ktoré je na letiskách potrebné dodržiavať. Je potrebné:

  • Povinné nosenie ochranných tvárových rúšok (šatka, šál) v celej budove letiska aj na palube lietadla (cestujúci a všetky osoby).
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do terminálu.
  • Zachovávanie sociálnych rozostupov 2 m.
  • Zabezpečenie oznamov pre cestujúcich na vchodových dverách o povinnosti dodržiavať nariadenia (rúška, rozostupy).
  • Zabezpečiť možnosť zakúpenia si rúšok a dezinfekčných gélov na letisku (v odletovej hale sa nachádza automat na rúška, dezinfekciu, možnosť kúpy aj v potravinách Delia).
  • Meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.
  • Zabezpečiť zamestnancom letiska osobné ochranné pracovné prostriedky (rúška, rukavice, okuliare). 
  • Pravidelne dezinfikovať dotykové plochy (kľučky, madlá, vozíky na batožinu).
  • Znefunkčniť aerosólové prístroje (sušiče rúk na wc).

Základným pravidlom zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos (šatkou, rúškom)  v priestoroch letiska, ako aj na palube lietadla. Rovnako musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk. Uprednostňuje sa bezkontaktné odbavovanie cestujúcich  a batožiny, rovnako aj bezhotovostný predaj na palube. Na letiskách musí byť zachovaný minimálne 2-metrový odstup v rade stojacich osôb. Nariaďuje sa meranie telesnej teploty cestujúcim, ktorí na Slovensko prilietajú. Toto opatrenie platí pre každý let. Rovnako, každý člen leteckého personálu musí byť pravidelne monitorovaný a sleduje sa jeho zdravotný stav. Nevyhnutnosťou ostáva pravidelná dezinfekcia priestorov letiska aj samotných lietadiel.

„Vnímam veľmi pozitívne, že sa opäť letecky otvárame svetu. Musíme byť však naďalej obozretní a riadiť sa stanovenými nariadeniami, aby sme aj v oblasti leteckej dopravy mohli prichádzať s ďalšími dobrými správami,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.