Interchange otvoril novú zmenáreň na letisku v Bratislave

Interchange otvoril novú zmenáreň na letisku v Bratislave

– Medzinárodná skupina Interchange, jedna z popredných poskytovateľov výmeny zahraničných mien na svete, s radosťou oznamuje, že od apríla 2018 otvorila novú pobočku zmenárne na letisku v Bratislave, umiestnenú vo verejnej časti príletovej haly.

Nová zmenáreň je otvorená denne. Ponúka možnosť výmeny 17 rôznych mien za euro a tiež služby, akými sú napr. vrátenie DPH pre turistov z nečlenských krajín EÚ. V budúcnosti ponúkne i prevod peňazí z Western Union. Interchange je prvou zmenárňou, ktorá začala na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave poskytovať svoje služby.

Už od februára prevádzkuje spoločnosť Interchange na bratislavskom letisku dva nové bankomaty, ktoré vydávajú eurá, a čoskoro pribudnú i ďalšie zahraničné meny. Jeden z bankomatov sa nachádza vo verejnej časti príletovej haly, druhý v neverejnej časti príletovej haly, v priestore pri batožinových pásoch.

Daniel Pajak, riaditeľ skupiny Interchange v Rakúsku, o rozšírení pobočiek i na Slovensko:

„Zo vstupu na slovenský trh sa veľmi tešíme. Vďaka nadviazaniu spolupráce s letiskom v Bratislave budeme môcť poskytnúť naše služby na ďalšom medzinárodnom letisku. Sme radi, že k našich súčasným úspešným prevádzkam na rôznych letiskách pridáme aj letisko v Bratislave.“

„Sme radi, že môžeme privítať na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave spoločnosť, ktorá je jedným zo svetových lídrov v rámci zmenárenských služieb. Cestujúcim, ktorí prilietali na letisko v Bratislave, chýbali služby zmenárne. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Interchange, ktorú sa nám podarilo nadviazať, už budeme môcť cestujúcim na letisku ponúknuť túto tradičnú a potrebnú službu,” zhodnotil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Interchange prevádzkuje zmenárne v strednej Európe už viac ako štvrťstoročie. Svoju sieť pobočiek neustále rozširuje nie len v tomto regióne, ale aj v ostatných častiach sveta. V strednej Európe poskytuje Interchange svoje služby už na šiestich medzinárodných letiskách – vo Viedni, v Prahe a Budapešti, a na troch poľských – v Gdansku, Katoviciach a vo Vroclave. Na otvorenie zmenárne bola spoločnosť oslovená priamo letiskom Bratislava, a to na základe pozitívnych referencií od prevádzkovateľa viedenského letiska.

O spoločnosti Interchange

Interchange Group je jedným zo svetových lídrov na trhu výmeny a prevodu peňazí pre súkromných i firemných zákazníkov.

Skupina bola založená v roku 1990 a prevádzkuje viac ako 130 pobočiek na výmenu peňazí vrátane 40 v Českej republike. Peňažné prevody Western Union zabezpečuje prostredníctvom siete 1 200 zmluvných partnerov v 14 krajinách a na 4 kontinentoch.