Cvičenie: výskyt neznámej chemickej látky na palube lietadla

Cvičenie: výskyt neznámej chemickej látky na palube lietadla

– Zajtra, v utorok 22. októbra, si hasiči letiska precvičia mimoriadnu udalosť na letisku - výskyt neznámej chemickej látky na palube lietadla. Cvičenie, ktorého cieľom je preveriť akcieschopnosť jednotky HZS pri zásahu s neznámou chemickou látkou, sa bude konať od 9.30 h do 11.30 h.