COVID-19: Vypĺňanie dotazníkov po prílete z Talianska do BTS

COVID-19: Vypĺňanie dotazníkov po prílete z Talianska do BTS

– Na základe pokynu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho budú od 25. 2. všetci pasažieri prilietajúci do Bratislavy z Talianska vypĺňať dotazník. Slovensko tak reaguje na aktuálnu situáciu v Taliansku v súvislosti s ochorením COVID-19 (nový koronavírus).

TLAČOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNíCTVA SR:
 
„Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy bude musieť vyplniť dotazník, na základe ktorého ho budeme vedieť v prípade potreby aj po prílete na Slovensko identifikovať a v prípade potreby vyhľadať,“ uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením rezortu zdravotníctva.
 
Dovolenkárom, ktorí strávili posledné dni na severe Talianska odporúčame, aby v prípade potreby kontaktovali odborníkov na telefonických linkách, ktoré rezort pre tento účel zriadil. „K dispozícii sú nonstop telefonické linky zriadené na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, takisto e-mailová adresa, kde sú odborníci na konzultáciu nepretržite pripravení,“ povedal Peter Pellegrini„V prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, v takom prípade bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou na izoláciu na infekčné oddelenia do nemocnice,“ doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
Po januárovom zasadnutí krízového štábu na ministerstve zdravotníctva pod vedením predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa zároveň vykonali nasledujúce opatrenia:
 
- cvičenia vo vybraných nemocniciach,
- cvičenia na vybraných hraničných priechodoch,
- cvičenie na letisku M.R. Štefánika v Bratislave,
- zriadili sa telefonické infolinky 24/7 a e-mailová adresa na otázky verejnosti,
- laboratórna diagnostika sa robí od 3. februára už na Slovensku v Národnom referenčnom centre, výsledky sú známe do niekoľkých hodín.
 
„Na požiadavku hlavného hygienika na zasadnutí krízového štábu som dal pokyn vyhradiť sumu 400 000 eur na dokúpenie ešte kvalitnejšej prístrojovej techniky na laboratórnu diagnostiku,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.
 
Na Slovensku nový koronavírus doteraz nebol potvrdenýVšetkých 55 vzoriek bolo negatívnych. Ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené aj v spolupráci s ďalšími rezortmi pristúpiť k potrebným opatreniam. „Slovensko tak podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území jeho výskyt potvrdí. Situáciu máme pod kontrolou, uskutočňujeme všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí,“ povedal premiér.
 
Čo sme ešte urobili:
 
„Ihneď ako sa téma nového koronavírusu otvorila, som vydal usmernenie a zaslal ho všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva a kľúčovým rezortom s cieľom informovať o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie. Na úrade verejného zdravotníctva sme tiež vypracovali postup na laboratórnu diagnostiku ochorenia a návod na odber biologického materiálu,“ opísal hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
Takisto sú zriadené informačné tabule s témou prevencie proti novému koronavírusu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave, cestujúci majú rovnako k dispozícii dva druhy letákov pre osvetu a informovanosť. Rezort zdravotníctva sa o situácii na letisku informuje a pristupuje operatívne k potrebným krokom.
 
Odporúčania pre cestovateľov:
 
Kontrolovať' svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu zo zasiahnutej oblasti (kašeľ, bolest' hrdla, dýchavičnosť', horúčka). V tomto čase je potrebné myslieť na prevenciu. Pri kýchnutí si treba zakryť nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú treba následne zahodiť do koša, rovnako je potrebné si často umývať ruky mydlom a vodou. Ak je podozrenie, že by osoba mohla byť nakazená koronavírusom a ešte u nej nenastúpili žiadne symptómy, je možné, vzhľadom na jej vlastné rozhodnutie, podstúpiť domácu izoláciu na 14 dní v samostatnej izbe, v domácnosti zvýšiť intenzitu dezinfekcie povrchov a používať ochranné prostriedky. V prípade bezpríznakových osôb ide o štandardný postup aj v iných európskych krajinách bez potreby zavedenia prísnych karanténnych opatrení.
 
V prípade výskytu klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (všeobecný lekár a záchranári postupujú v uvedenej situácii s dôrazom na dodržiavanie potrebných preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené v Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom).
 
„Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19, pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby,“ uzavrel hlavný hygienik SR Ján Mikas.