Otvorenie IQOS Lounge

– V polovici júna bol na letisku slávnostne otvorený IQOS Lounge za bohatej účasti médií. Za vedenie letiska sa otvorenia zúčastnila členka predstavenstva Zdenka Roháľová a za spoločnosť Philip Morris generálny riaditeľ Martin Medveď.

Otvorenie IQOS Lounge

Táto novinka tak ponúka väčšie pohodlie a komfort pri cestujúcich. IQOS Lounge je výhradne pre dospelých užívateľov bezdymových zariadení. V moderných a pohodlných priestoroch je k dispozícii aj informačná tabuľa s letovým poriadkom, cestujúci sú  tak po celý čas informovaní o aktuálnych odletoch.